مرور دوره 36, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 12 از 12

 • بررسی تغییرات تپّه‎های ماسه‎ای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (از سال 1346 تا 1372) 

  غریب, دکتر محمد رضا؛ معتمد, دکتر احمد (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2005-11-22)
  منطقة ساحلی غیر سنگی شرق دریای عمّان از واحدهای رسوبی محیط‎های بیابانی، رودخانه ای، ساحلی و دریائی کم‎عمق تشکیل شده و مهم‎ترین آنها که حاصل اندرکنش توأم فرایندهای دریائی و خشکی است، تپّه‎های ماسه‎ای می‎باشند. این تپّه‎ها ...

 • بررسی و ارزیابی اجرای طرح بیابان‎زدایی در دشت لامرد 

  جعفری, دکتر محمد؛ حیاتی, دکتر جاوید؛ ضرغامی, دکتر نصرت ا...؛ آذرنیوند, دکتر حسین؛ صوفی, دکتر مجید (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2005-11-22)
  اجرای طرح احیای اراضی بیابانی دشت لامرد در استان فارس از طریق عملیّات نهال‌کاری، بذرپاشی و حفاظتی در سطحی معادل هشت هزار هکتار با استفاده از گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری نظیر آتریپلکس ، سمر(کهور پاکستانی) از سال 1374 ...

 • نقش فرآیندهای دینامیک بیرونی در مرفوژنز کوهستان تالش 

  طاهونی, دکتر پوران (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2005-11-22)
  تنوّع، ویژگی ذاتی سرزمین ما است .مطالعات ژئومرفولوژی با علّت‌یابی تنوّع در محیط طبیعی، امکان بهره‎برداری بهینه و منطقی آن‎را فراهم می‎آورد و با شناسائی مناطق پایدار و ناپایدار در ارتباط با نوع فعّالیّت، آن را در خدمت انسان ...

 • بررسی محورها و چالش‎های مدیریّت روستایی در ایران 

  معصوم, دکتر مجتبی قدیری؛ ریاحی, وحید (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2005-11-22)
  مدیریّت روستایی و چگونگی آن در ایران چند قرن سابقه دارد. بررسی این سابقه از یک سو حاوی نکات قابل توجّه در روش‎های ادارة روستاهاست و از سوی دیگر متأثّر از تجربیّات گذشته است، که چالش‎های گوناگون را به‎ویژه برای استفاده در ...

 • تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی استان زنجان 

  رضوانی, دکتر محمد رضا (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2005-11-22)
  بررسی و شناخت نواحی روستایی و تحلیل قابلیّت‌ها و تنگناهای آنها در فرایند برنامه‌ریزی توسعة روستایی اهمّیّت بسزایی دارد و امروزه آگاهی از امکانات و تنگناهای نواحی روستایی، نوعی ضرورت جهت ارائة طرح‎ها و برنامه‌های توسعه محسوب ...

 • ضرورت تحوّل در کارکرد اقتصادی نواحی روستائی (مطالعة موردی: بخش خورگام شهرستان رودبار) 

  مشیری, دکتر سید رحیم؛ مهدوی, دکتر مسعود؛ آمار, تیمور (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2005-11-22)
  کارکرد اقتصادی یکی از مهم‎ترین کارکردهای جوامع روستائی است که نقشی اساسی در مکان‎گزینی و پایداری سکونتگاه‎ها، تولید اقتصادی، معیشت، درآمدزائی و ایجاد فرصت‏های شغلی دارد. این کارکرد علیرغم نقش گستردة بخش کشاورزی، صرفاً در ...

 • پیدایش، تکامل فیزیکی و وضعیّت اجتماعی ـ اقتصادی حاشیه نشینی (مطالعة موردی: محلّة عین 2 اهواز) 

  قرخلو, دکتر مهدی؛ شریفی, عبدالنبی (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2005-11-22)
  در مطالعة حاضر، ا‌‌‌‌‌‌‌بتدا بررسی تطبیقی از سیاست‎های فرا‌ملّی و ملّی، فرا‌یند توسعة فضایی محلّة حاشیه‌نشین عین 2 اهواز انجام و سپس الگوی توسعة فیزیکی منطقه در دورة زمانی 75ـ 1335 و همچنین وضع موجود کاربری ارا‌‌‌ ‌ضی این ...

 • ارزیابی نقش شهرها در توسعة ناحیه‎ای (مطالعة موردی: استان سیستان و بلوچستان) 

  افراخته, دکتر حسن (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2005-11-22)
  استان سیستان و بلوچستان در جنوبشرق ایران قرار دارد. این ناحیه پائین‎ترین سطح توسعه را بین استان‎های کشور چه قبل از انقلاب اسلامی و یا بعد از آن دارا بوده است. در سال 1365 تعداد شانزده مرکز شهری در استان وجود داشت. در سال ...

 • ژئوپلیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس با تأکید بر لزوم فلات قارّه 

  حیدر, دکتر دره میر؛ عسگری, دکتر سهراب (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2005-11-22)

 • تجزیه و تحلیل دما و یخبندان در ارتباط با اقلیم فرودگاهی 

  اصل, دکتر سعید جهانبخش؛ زاهدی, دکتر حمید؛ حسینی, عباس (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2005-11-22)
  گسترش روز افزون صنعت هواپیمائی، ضرورت احداث فرودگاه‎های مناسب را امری اجتناب ناپذیر می‎سازد. در این رابطه مکان‎یابی و طرّاحی قسمت های مختلف فرودگاه نیازمند مطالعه و شناخت جامع عناصر و عوامل آب و هوائی مرتبط با فنّ هوانوردی ...

 • عوامل ناپایداری دامنه‎ها در مناطق کوهستانی غرب دریاچة ارومیّه 

  جباری, دکتر ایرج (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2005-11-22)
  نوارکوهستانی موجوددرغرب دریاچة اورمیّه درمعرض ناپایداری‎های دامنه‎ای متعدّدی است . ریزش وواژگونی، بهمن مواد، خاک روانی،گل روانی، لغزش‎های چرخشی ولغزش‎های مرکّب هریک سهم ویژه‎ای دراین ناپایداری‎ها برعهده دارند. ریزش‎ها و ...

 • بررسی وضعیّت رسوب و فرسایش در حوضه‌های آبریز منتهی به تنگة‌‌هرمز 

  یمانی, دکتر مجتبی؛ هدایی, علی اصغر (موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا, 2005-11-22)
  سطح زمین عموماً به وسیلة خاک و نهشته‌های سطحی پوشیده شده‌است . خاک ، محیط طبیعی پویائی از ترکیب موادّ ریزدانه‌ای است که گیاهان در آن رویش می‌یابند و حاوی موادّ معدنی و آلی است . امروزه فرسایش خاک یکی از مهم‌ترین مسائل و ...