نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorزارعان, احمدfa_IR
dc.contributor.authorاسلامی, حمیدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T13:02:12Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T13:02:12Z
dc.date.available1399-07-09T13:02:12Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T13:02:12Z
dc.date.issued2014-07-23en_US
dc.date.issued1393-05-01fa_IR
dc.date.submitted2015-08-19en_US
dc.date.submitted1394-05-28fa_IR
dc.identifier.citationزارعان, احمد, اسلامی, حمیدرضا. (1393). بررسی تأثیر زمینه‌های همگرایی و واگرایی جریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیری و بازماندگان حزب بعث بر بحران امنیتی عراق. فصلنامه سیاست خارجی, 28(2), 265-291.fa_IR
dc.identifier.urihttp://fp.ipisjournals.ir/article_14060.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/433229
dc.description.abstractپس از حمله آمریکا به عراق درسال 2003 که به سقوط رژیم صدام منجر شد، عراق همچون افغانستان به صحنة کارزار نیروهای سلفی‌ـ‌جهادی با اشغال‌گران آمریکایی تبدیل گردید. این نیروها که در افغانستان دارای تجربه و شبکه منظم و منسجمی برای مقابله با اشغال‌گری شوروی بودند در عراق نیز با اتکاء به این توانایی‌ها توانستند چالش‌ها و مخاطرات نظامی و امنیتی جدی برای آمریکا ایجاد نمایند و در ادامه نیز در تقابل با دولت شیعی، به انجام عملیات‌های تروریستی روی آوردند. حزب بعث نیز که پس از سقوط صدام از قدرت خلع ید شده بود و در روند بعثی‌زدایی نظام سیاسی جدید، در تنگنای شدیدی قرار گرفته بود سعی کرد از ظرفیت گروه‌های جهادی ضدآمریکایی و ضدشیعی در احیای قدرت خود استفاده کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی به دنبال پاسخ به این سئوال است که زمینه‌های همگرایی و واگرایی جریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیری و بازماندگان حزب بعث چیست و این زمینه‌های همگرایی و واگرایی چه تأثیری را بر آینده بحران امنیتی عراق خواهد داشت؟ نتایج این مقاله نشان می‌دهد درک مشترک از تهدید (آمریکا، دولت شیعی و جمهوری اسلامی ایران) اصلی‌ترین عامل همگرایی و خاستگاه فکری متفاوت، گفتمان متفاوت و هویت و غیریت متفاوت از عوامل واگرایی این دو جریان می‌باشد.fa_IR
dc.format.extent415
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجهfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه سیاست خارجیfa_IR
dc.relation.ispartofThe Journal of Foreign Policyen_US
dc.subjectبازیگران غیردولتیfa_IR
dc.subjectجریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیریfa_IR
dc.subjectحزب بعثfa_IR
dc.subjectبحرانfa_IR
dc.subjectهویتfa_IR
dc.subjectغیریتfa_IR
dc.subjectتهدیدfa_IR
dc.subjectامنیتfa_IR
dc.titleبررسی تأثیر زمینه‌های همگرایی و واگرایی جریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیری و بازماندگان حزب بعث بر بحران امنیتی عراقfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume28
dc.citation.issue2
dc.citation.spage265
dc.citation.epage291


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد