مرور دوره 28, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

 • بررسی اثرات انتخابات پارلمانی عراق در فرایند دولت و ملت سازی: مطالعه موردی انتخابات 2014 

  خاکی, شیلان؛ خورشیدوند, یاسر؛ جوانمردی, عبدالمطلب (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2014-07-23)
  انتخابات در عراق همواره تحت تأثیر رقابت و چالش‌های داخلی میان بازیگران اصلی این کشور یعنی (شیعیان، سنّی‌ها و کردها) قرار داشته است. در زمان صدام و حاکمیت حزب بعث و پیش از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، این اختلافات ...

 • بررسی چالش‌های هیدروپلتیک منابع آب در منطقه ژئوپلتیک آسیای مرکزی 

  صالح‌آبادی, ریحانه (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2014-07-23)
  در دهه اخیر اولین چالش موجود در جهان موضوع جمعیت و دومین چالش آن موضوع کمبود و بحران آب شناخته شده است. با توجه به این که الگوی مدیریت آب در جهان تغییر کرده است مدیران باید درصدد رفع چالش‌های هیدروپلتیک ناشی از عدم مدیریت ...

 • بایسته‌ها در مدل ارزیابی تکنیک دیپلماسی مسیر دوم 

  سجادپور, محمدکاظم؛ نگین‌راز, پروین (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2014-07-23)
  با تغییر شکل منازعات بعد از جنگ سرد، دیپلماسی مسیر اول که روشی برای حل منازعات بر سر منافع و قدرت است به تنهایی قادر به حل منازعات نبود. از این رو روش‌های دیگری از جمله دیپلماسی مسیر دوم با هدف رفع ابعاد ریشه‌ای منازعه به ...

 • تاثیر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم فرانسه 

  زمانی, سیدحسام؛ حسینی, سیدمحمدحسین (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2014-07-23)
  تحولات جهانی بعد از پایان جنگ سرد منجر به کاهش رواج ابزارهای سخت افزاری قدرت و تمایل روز افزون بازیگران نظام بین‌الملل به کاربرد قدرت نرم در جهت پیشبرد اهداف‌شان در عرصه روابط بین‌الملل گردیده است. در میان شاخص‌های مختلف ...

 • آثار معاذیر اضطرار و ضرورت در مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها 

  غفارزاده, محمدامین (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2014-07-23)
  مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها جوهره حقوق بین‌الملل است و منشأ آن نیز به گستردگی منابع حقوق بین‌الملل می‌باشد. به عبارت دیگر عصاره حقوق بین‌الملل در دوران معاصر مسئولیت  بین‌المللی دولت‌هاست. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت ...

 • بررسی تأثیر زمینه‌های همگرایی و واگرایی جریان‌های سلفی‌ـ‌تکفیری و بازماندگان حزب بعث بر بحران امنیتی عراق 

  زارعان, احمد؛ اسلامی, حمیدرضا (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2014-07-23)
  پس از حمله آمریکا به عراق درسال 2003 که به سقوط رژیم صدام منجر شد، عراق همچون افغانستان به صحنة کارزار نیروهای سلفی‌ـ‌جهادی با اشغال‌گران آمریکایی تبدیل گردید. این نیروها که در افغانستان دارای تجربه و شبکه منظم و منسجمی ...

 • نقش طبقه متوسط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 

  موسوی شفائی, مسعود؛ اردستانی, حجر (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2014-07-23)
  از مدرنیزاسیون پهلوی‌ها به‌خصوص پهلوی دوم به این سو،  قشرهایی در صورت‌‌بندی اجتماعی ایران ظهور کردند که به تسامح طبقه متوسط و  به بیانی دقیق‌تر شئون متوسط جدید نامیده می‌شوند. این طبقه دارای موجودیت، سبک زندگی و مطالبات ...