مرور دوره 11, شماره 26 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 13 از 13

 • تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد 

  احمدی, محمدرضا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2009-06-22)
  به رغم آنکه واژ ة تعه د به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی ازحیث دلالت بر معنی ، ساده می نماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی می کند ، ولی با اندکی تأمل در گسترة مفه وم و قلمرو شمول و موارد ...

 • اصل صلاحیت جهانی در آینة دیوان کیفری بین المللی 

  زمانی, سیدقاسم؛ حسینی اکبرنژاد, هاله (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2009-06-22)
  ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضائی و تقنینی نظام‌های ملی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرائم بین‌المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل ...

 • بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان 

  ذاقلی, عباس (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2009-06-22)
  قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است. این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است. به همین دلیل، این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. ...

 • مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین المللی هوایی و سیر تحول آن 

  جباری, منصور (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2009-06-22)
  تعارض قوانین در حمل و نقل بین المللی کالا و مسافر، بیش از دیگر بخش های حقوقی به چشم می خورد. نیاز به یکسان کردن مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی، ازهمان ابتدای استفاده از هواپیما برای حمل و نقل احساس می شد. 

 • نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی 

  سلیمانی, حسن (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2009-06-22)
  نظام کنونی حقوق مالکیت فکری اصولا به دانشی که در دسترس عموم جامعه است ، نمی پردازد . از طرف دیگر، دانش مورد استفاده در اکثر قریب به اتفاق تولیدات صنایع دست ی، دانش سنتی است که در طول سالیان دراز توسعه یافته و از نسلی به ...

 • حقیقت و آشتی: نقش کمیسیون های حقیقت یاب در حل منازعات سیاسی و بین المللی 

  دلاوری, ابوالفضل (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2009-06-22)
  نقش کمیسیون های حقیقت یاب در بررسی و اعلام حقایق مربوط به خشونت ها و جنایت های سیاسی و نظامی، و همچنین در تخفیف آثار نامطلوب این پدیده ها، در سال های اخیر افزایش یافته است. این موضوع باعث شده است تا صاحبنظران، این کمیسیون ...

 • مصرف دخانیات و ابعاد مختلف حقوقی مقابله با آن 

  خالقی, ابوالفتح (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2009-06-22)
  مصرف دخانیات در سالیان اخیر رواج گسترده‌ای در جهان یافته است.متقابلا تلاشهایی صورت‌ گرفته تا از میزان مصرف آن کاسته شود ولی به دلایل متعدد،کوششهای مزبور توفیق چشمگیری‌ نداشته است.عدم اعتقاد مصرف‌کننده به مرگبار بودن استعمال ...

 • مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات بیمه های اجتماعی 

  کاویانی, کوروش (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2009-06-22)
  بیمه اجتماعی، به عنوان مولود تحولات اقتصادی و اجتماعی اروپای قرن نوزدهم، قریب پنجاه سال است که به کشور ما نیز راه یافته و تبعاً مقررات حاکم بر آن را نیز با خود به همراه آورده است. آفت این قبیل مقررات که خاستگاه بومی ندارند، ...

 • تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن) 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2009-06-22)
  مجازات جرم زنا به دلیل تفاوت فاحش حداقلِ مجازات(صد ضربه شلاق) و حداکثر مجازات(رجم) در نظام کیفری ایران از اهمیتِ فوق العاده ای برخوردار است، چراکه با اندک بی توجهیِ قاضی پرونده، چه بسا مجازاتِ متهم از ...

 • رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2009-06-22)
  بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، ...

 • بازبینی کفر در مانعیت ارث 

  خوانین زاده, محمدحسین (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2009-06-22)
  یکی از مسایل بحث انگیز در مبحث ارث، مساله میراث انسان مسلمان از متوفای کافر و بالعکس است. آیا بین کافر و مسلمان-ولو ارتباط نسبی یا سببی داشته باشند-ارتباط ارث بری برقرار است یا خیر؟ مذاهب اسلامی برای این پرسش چه جوابی ...

 • استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2009-06-22)
  مصرف آب در سال های اخیر به علل رشد جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی از افزایش چشم گیری برخوردار بوده است . این مسأله سبب بروز بحران آب و منازعه بین کشورها د ر مورد استفاده از آب رودخانه های مرزی شده است . این موضوع ...

 • تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت درالتزام به تعهدات بینالمللی 

  موثقی, حسن (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2009-06-22)