دوره 15, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  نمازی, محمد؛ کرمانی, احسان (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی‌داری بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عملکرد آنها وجود دارد. فرضیه‌های اخص مبتنی بر ...

 • نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران 

  یحیی‌زاده‌فر, محمود؛ خرمدین, جواد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)
  در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و بازده، تأثیر ریسک عدم نقدشوندگی و عوامل نقدشوندگی شامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بر مازاد بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در این ...

 • کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از نسبت‌های مالی 

  راعی, رضا؛ پور, سعید فلاح (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)
  استفاده از نسبت‌های مالی برای پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی شرکت‌ها، همیشه مورد توجه دانشگاهیان و بنگاه های اقتصادی، بویژه بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بوده است. پیش‌بینی به موقع می تواند تصمیم گیران را در یافتن راه ...

 • کاربرد روش‌های تحلیلی در حسابرسی صورت‌های مالی 

  رحیمیان, نظام‌الدین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)
  روش‏های تحلیلی دارای اهمیت روبه افزایشی در حسابرسی صورت‏های مالی است و جایگاه ویژه‏ای در ادبیات حسابرسی دارد. طبق استانداردهای حسابرسی، استفاده از روش‏های تحلیلی در مراحل برنامه‏ریزی و بررسی کلی حسابرسی، الزامی است. این ...

 • انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران 

  بیدگلی, غلامرضا اسلامی؛ سارنج, ، علیرضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)
  مارکویتز در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان کرد که سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسک و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی که به مدل ...

 • رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران 

  رسائیان, امیر؛ حسینی, ‌وحید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)
  تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکت‌ها از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که 1) آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معنی‌داری بر هزینه سرمایه(هزینه ...

 • هزینه های نمایندگی و ‌قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل 

  رجبی, روح اله؛ خشوئی, حمزه محمّدی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2009-02-19)
  از لحاظ نظری انتظار می‌رود وجود رابطه نمایندگی ،گسترش و تنوع آن از طریق اثرگذاری بر اندازه، ریسک و پیچیدگی واحد مورد حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی موثر باشد اما در این رابطه شواهد کمی مستند شده است. این پژوهش درصدد بررسی ...