دوره 16, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • قیمت‌گذاری عرضه‌های عمومی اولیه: ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک 

  عرب‌مازار یزدی, محمد؛ قاسمی, مهسا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-02-20)
  هدف کلی این پژوهش ایجاد ابزار پیش‌بینی مناسب جهت قیمت‌گذاری عرضه‌های عمومی اولیه بوسیله شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک است. چارچوب نظری این مطالعه بر اساس نظریه عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد. اگرچه ادبیات قیمت‌گذاری عرضه‌های ...

 • مقایسه انواع تحلیل‌های رگرسیونی برای داده‌های حسابداری 

  مومنی, منصور؛ فعال قیومی, علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-02-20)
  تحقیق حاضر به مقایسه انواع تحلیل‌های رگرسیونی شامل رگرسیون سری زمانی، رگرسیون مقطعی، رگرسیون میانگین و رگرسیون تجمعی برای داده‌های حسابداری می‌پردازد. مقایسه تحلیل‌های رگرسیونی با استفاده از داده‌های حسابداری محدود و به ...

 • رابط? میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  رحیمیان, نظام الدین؛ صالح نژاد, سید حسن؛ سالکی, علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-02-20)
  در این تحقیق، ارتباط میان تغییرات نقدینگی بازار(تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام وعمق بازار) دراطراف اعلامیه‌های سود به عنوان نماینده عدم‌تقارن اطلاعاتی و نسبت مدیران غیرموظف هیات‌مدیره، درصد مالکیت سرمایه‌گذاران ...

 • تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  نمازی, محمد؛ حلاج, محمد؛ ابراهیمی, شهلا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-02-20)
  طبق تئوری نمایندگی، "مالکان نهادی" ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند. مالکان نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم برای نظارت بر شرکت را نیز دارند. از ...

 • اثر محافظه‌کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها 

  بنی مهد, بهمن؛ باغبانی, تهمینه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-02-20)
  این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها، در 48 شرکت زیان ده از شرکت‌های خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی ...

 • بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکاء اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت ها 

  احمدپور, احمد؛ قهرمانی صغیر, حسنا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-02-20)
  در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکاء به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی کیفی قابلیت اتکاء،3 فرضیه مورد بررسی قرار ...

 • بررسی زمان مقیاس مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای از طریق تبدیل موجک 

  اسلامی, غلامرضا؛ عبده تبریزی, حسین؛ محمدی, شاپور؛ شمس, شهاب الدین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-02-20)
  این مقاله به بررسی امکان توصیف بهتر هم‌ تغییری بازده بازار و بازده سهام شرکت‌های فعال در بورس‌های ایران و هفت کشور دنیا و پرداختن به مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پرداخته است. در این راستا ...

 • بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی 

  انصاری, عبدالمهدی؛ شفیعی, حسین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2010-02-20)
  در هر سازمان، مدیریت مسئولیت سیستم کنترل داخلی را به عهده دارد. چرا که: پاسخگویی که خواستگاه آن احترام به حقوق انسان‌هاست در زمینه‌ها و سطوح مختلف مطرح است]4[ و یکی از مهم‌ترین کنترل‌های داخلی که امروزه در اکثر کشورهای ...