دوره 15, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • تبیین توان درجه اهرم اقتصادی جهت آزمون ضریب حساسیت و سنجش عملکرد شرکت (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو دیزل) 

  رودپشتی, فریدون رهنمای؛ امیرحسینی, زهرا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)
  در این مقاله به معرفی و کاربرد درجه اهرم اقتصادی به‌عنوان یکی از تکنیک‌‌ها، در تبیین ضریب حساسیت و شناسایی ریسک سیستماتیک و ابزار برنامه‌ریزی سود در چارچوب مبانی نظری اهرم‌ها پرداخته می‌شود. ضمن این که جهت افزایش قدرت ...

 • بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و انگیزه آ‌ن‌ها برای تداوم همکاری با مؤسسات حسابرسی 

  رضازاده, جواد؛ زاده, علی رجب؛ دوانی‌پور, ایرج (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)
  تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و هم‌چنین انگیزه آن‌ها برای ادامه همکاری با مؤسسات حسابرسی می‌پردازد. هم‌چنین در این تحقیق، تفاوت احتمالی موجود میان میزان اقدامات سرپرستی و سطح رضایت شغلی ...

 • بررسی رابطه میزان سهام شناورآزاد با نرخ بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران 

  ملاحسینی, علی؛ اسطلکی, کامران قربان نژاد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)
  سرمایه‌گذاران همواره به دنبال کسب بازدهی مناسب از سرمایه‌گذاری خود می‌باشند و در نتیجه به دنبال اطلاعاتی هستند که می‌تواند بر بازدهی سرمایه‌گذاری آنها موثر باشد. هدف اصلی از این مقاله بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد ...

 • شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران 

  ضیائی, محمد صادق؛ امیری, مجتبی؛ ابراهیمی, محسن (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)
  یکی از اصلاحات اخیر در نظام بودجه‌ریزی کشورها، حرکت به سوی «بودجه‌ریزی عملیاتی» است که بر سنجش عملکرد دولت‌ها تأکید می‌کند. شواهد موجود نشان می‌دهد که این اصلاحات در سطح محدودی اجرا می‌شود و این امر سئوالات فراوانی را ایجاد ...

 • بررسی هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  مهرانی, کاوه؛ منش, زهره عارف (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)
  این پژوهش شواهدی را در مورد خصوصیات شرکت‌هایی که مدیران آن‌ها با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به هموارسازی سود می‌پردازند فراهم می‌کند. پس از تفکیک شرکت‌ها به دو گروه هموارساز و غیرهموارساز سود، خصوصیات آن‌ها از لحاظ ...

 • حسابداری مازاد تمیز: رابطه ارزشی سود و ارزش دفتری 

  زاده, ویدا مجتهد؛ طبری, سیدحسین علوی؛ قاسمی, زهرا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)
  این تحقیق، به پیش‌بینی بازده آتی سهام با استفاده از نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (نسبت سود به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) و تغییرپذیری سری‌های زمانی این نسبت (هم در سطح شرکت و هم پرتفوی) می‌پردازد.‌ ارزش دفتری حقوق صاحبان ...

 • تأثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه‌گذاران 

  خوش‌طینت, محسن؛ حاجیان, نجمه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2008-07-22)
  هدف اصلی پژوهش بررسی واکنش سرمایه‌گذران در پی اعلام افزایش سود تقسیمی از طرف شرکت است. با توجه به این که واکنش سرمایه‌گذران به صورت تصمیمات خرید، فروش و نگه‌داشت سهام، نهایتاً در حجم معاملات سهام منعکس می‌شود، حجم معاملات ...