دوره 13, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • محتوای اطلاعاتی داده های ارزش افزوده : مطالعه موردی ایران 

  کردلر, علی ابراهیمی؛ مشایخی, بیتا؛ زیویار, فرزاد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  افشای اطلاعات مربوط به ارزش افزوده واجزای آن ، همچنین محتوای اطلاعاتی آن در سالیان اخیر بارها مورد آزمون قرار گرفته است..در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی داده های ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده ...

 • انتخاب سبد سرمایه ریسکی با استفاده از شبکه های عصبی 

  راعی, رضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  هدف اصلی این تحقیق دستیابی به یک سبد سرمایه مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر است. در این تحقیق مدل مارکوتیز در تئوری سبد سرمایه به عنوان مدل مقایسه‌ای استفاده شده است و مدل شبکه عصبی با آن مقایسه شده است. الگوی یادگیری ...

 • نیازسنجی آموزشی سازمان بر اساس خواسته های مشتریان، با رویکرد بهبود بهره وری توسط بکارگیری تکنیک QFD : مطالعه موردی شرکت ستکام 

  جوادین, سید رضا سید؛ حسینی, محمد علی شاه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  آنچه عصر ما را از دیگر اعصار متمایز کرده است، سرعت تغییرات و پیچیدگی آنها می باشد. عمده این تغییرات خود را در تغییر خواسته ها و نیازهای مشتریان نشان می دهد. از طرفی یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت مدیران در این عصر، سرعت ...

 • مطالعه تجربی معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش، رضایت سهامدار و قیمت سهام 

  رهگذر, رضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  این تحقیق به بررسی کاربرد معیارهای مالی مبتنی بر ارزش نظیر بازده سرمایه، بازده دارایی‌ها، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی بر شاخص صنعت داوجونز، حمل و نقل و قیمت سهام شرکتهای عام‌المنفعه می‌پردازد. ضمناً رضایت ...

 • رابطة بین معیارهای ریسک واختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران 

  پور, احمد احمد؛ رسائیان, امیر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  بسیاری از تحقیقات اخیر بیانگر رابط? بین معیارهای ریسک بازار و معیارهای ریسک حسابداری می‌باشند. ازطرف دیگر بین ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز رابطه وجود دارد، لذا برخی محققان به بررسی رابط? بین اطلاعات ...

 • طراحی الگوی تاثیر فناوری اطلاعات بر سنجه‌های عملکرد مالی با رویکرد فراتحلیل 

  حسینی, سید حمید خداداد؛ فتحی, سعید؛ الهی, شعبان؛ سینی, سید محمد علوی؛ صبا, جلال؛ جباری, فرهاد؛ سلیمانی, کاظم (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  عملکرد مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سنجه‌های اثربخشی سازمانی، دغدغه بسیاری از پژوهش‌گران و مجریان برنامه‌های توسعه سازمانی است. از طرفی فناوری اطلاعات نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه در دهه‌های اخیر جای خود ...

 • بررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران 

  کرمی, غلامرضا؛ مرادی, محمد تقی؛ مرادی, فریدون؛ نژاد, آرمیتا مصلی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  در این تحقیق روابط خطی و غیرخطی بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در بورس تهران برای سال‌های 1377 تا 1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت‌های مورد بررسی سه گروه نسبت‌های بدهی، سودآوری و بازار را شامل می‌شود. بازده سهام برای ...

 • سود، قیمت سهم، و ارزشیابی مبتنی بر اختیار 

  دستگیر, محسن؛ تالانه, عبدالرضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2007-02-20)
  تحقیق حاضر با داده‌های 226 شرکت پذیرفته شده در بورس سهام تهران در فاصله زمانی 1370 تا 1383 و تحلیل‌های رگرسیونی و پانل به بررسی شکل تبعی رابطه سود و قیمت سهم با تکیه بر رویکرد اختیار می‌پردازد. با استفاده از سود بعد از ...