دوره 2, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • اهمیت حسابداری استهلاک 

  کلانتری, مرتضی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1993-09-23)

 • کاربرد نسبتهای مالی از دیدگاه سرمایه گذار خارجی 

  طالبی, قدرت الله (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1993-09-23)
  تجزیه و تحلیل مالی امروزه ابزار خوبی برای ارزیابی اجرای عملیات مالی، تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شرکتهاست. این نسبتها توسط سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و شرکتهای مشاوره مدیریت در تعیین ارزش اوراق ...

 • حسابداری مزایای پایان خدمت 

  رحمانی, علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1993-09-23)
  حسابداری مزایای پایان خدمت یکی از بحث انگیزترین مباحث حسابداری است که تاکنون مجامع حسابداری حرفه ای در دنیا درباره آن به توافقی همگانی دست نیافته اند. اگر چه از اواخر 1800 میلادی تعدادی از مؤسسات تجاری برای کارکنان و کارگران ...

 • اقتصاد و حسابداری دوقلوهای ناسازگار 

  ثقفی, دکتر علی؛ حقیقی, کامبیز فرقاندوست (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1993-09-23)

 • تئوری حسابداری اجتماعی 

  جعفری, محمدرضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1993-09-23)