دوره 8, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بدون عنوان 

  Nikkhah-Azad, Dr. Ali (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-09-23)

 • بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

  آزاد, دکتر علی نیکخواه؛ کردلر, علی ابراهیمی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-09-23)
  مدیران مالی با مسایل سرمایه گذاری وجوه در دارایی ها، کسب بهترین ترکیب تأمین مالی و تقسیم سود به منظور افزایش ارزش کلی مؤسسه روبرو هستند. در صورت استفاده درست از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی، مدیران با اطمینان بیشتری قادر ...

 • آینده حسابداری مدیریت 

  نمازی, دکتر محمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-09-23)
  مروری بر سیر تکاملی حسابداری مدیریت گویای این «واقعیت» است که علی رغم تغییرات تکنولوژی و تحولات اقتصادی دهه گذشته، این شاخه از دانش حسابداری اگر چه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است، لیکن روش های مورد استفاده در آن از ...

 • به سوی آینده ای برای زیرساخت حسابداری کشورهای در حال توسعه 

  نوروش, دکتر ایرج (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1999-09-23)
  سالهاست که حسابداری در کشورهای در حال توسعه ضعیف ارزیابی می گردد و نیازمند اقدامات اصلاحی می باشد. توجهات زیادی نسبت به اینکه سازماندهی چنین اقدامات اصلاحی چگونه باید باشد، مبذول نگردیده است. ادبیات حسابداری راهکارهایی در ...