دوره 2, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • ایجاد بانک اطلاعات اساسی و مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 

  فرد, احمد ظریف؛ یزدی, محمد عرب مازار (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1993-06-22)

 • بدون عنوان 

  Meek, Gary؛ pourjalali, Hamid (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1993-06-22)
  اخیرا جنبه های مختلف حسابداری درکشورهای جهان مورد تحقیق و بررسی بیشتری قرار گرفته است . نتیجه یک سری از این تحقیقات ‘ ارائه نظریه جدیدی می باشد که «حسابداری درهر کشور رابطه نزدیک با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی آن کشور دارد» در ...

 • اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری چند فرضیه رفتاری 

  بدری, احمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1993-06-22)

 • نظامهای حسابداری و توسعه اقتصادی 

  شریفی, محسن (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1993-06-22)
  یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، استفاده از نطامهای حسابداری به عنوان نظامی انفورماتیک می باشد. ایجاد این نظامها قدم مثبتی در راه توسعه اقتصادی این کشورها است. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی ...

 • انقلاب در تفکر حسابداری و مفهوم ابرتئوری 

  حقیقی, کامبیز فرقاندوست (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1993-06-22)
  نوشتاری که ذیلاً از نظر می گذرد از سه بخش متمایز تشکیل گردیده است. در بخش یک، ترجمه مقاله « انقلاب در تفکر حسابداری» اثر ولز آورده شده است که به خاطر اهمیت و انسجام آن به صورت کامل ترجمه گردیده است. در مقاله ولز تکیه زیادی ...

 • سیستمهای هزینه یابی و تکنیکهای پیشرفته تولید 

  مکرمی, یدالله (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 1993-06-22)