دوره 10, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • رابطه بین نسبتهای سودآوری و بازده سهام در بازار بورس تهران 

  مهرانی, دکتر ساسان؛ مهرانی, کاوه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-09-23)
  بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست ...

 • پژوهشی تجربی پیرامون روش های تحلیلی آماری در حسابرسی 

  بیدگلی, دکتر غلامرضا اسلامی؛ زارعی, حسین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-09-23)
  پژوهش حاضر به منظور توسعه دانش حسابرسی و کارآیی آن در استفاده از روش های تحلیلی آماری و همچنین اشاعه استفاده از این روش ها در ایران صورت گرفته است. در این پژوهش هشت روش تحلیلی جایگزین شامل پنج روش رگرسیونی. یک روش سری زمانی ...

 • بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) 

  نوروش, دکتر ایرج؛ دیلمی, زهرا دیانتی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-09-23)
  در میان انبوه تحقیقاتی که در زمینه گزارش گری مالی و رویه های حسابداری در جوامع مختلف انجام شده اند. دسته ای از تحقیقات وجود دارند که به ارائه چارچوب و مدل هایی جهت بررسی تاثیر فرهنگ بر حسابداری پرداخته اند. مک کینون با ...

 • تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  قائمی, دکتر محمدحسین؛ قیطاسوند, دکتر محمود؛ توجکلی, محمود (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-09-23)
  سرمایه گذاران . اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقمندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. بخصوص اینکه اگر این عمل بر ریسک و بازده شرکت موثر باشد. تحقیقات پیرامون هموارسازی سود ...

 • بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوها و مدل های سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان 

  رستمی, دکتر علی اصغر انواری؛ فتحی, سعید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-09-23)
  این مقاله به مطالعه . بررسی تحلیلی - تطبیقی الگوها و مدل های سنجش اعتبار مشتریان می پردازد. گرچه روش ها و مدلهای متعددی نظیر روشهای قضاوتی. مدل های رگرسیون منطقی. مدل های تجزیه و تحلیل تشخیص و شبکه های عصبی جهت سنجش و ...

 • سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی 

  سجادی, دکتر سید حسین؛ ناصح, لادن (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2003-09-23)
  در این تحقیق سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی از دیدگاه مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر مدیران مالی شرکت های مزبور. حسابرسی مستقل ...