دوره 21, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-12-22)

 • تأثیر بیش‎اطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  مشایخ, شهناز؛ بهزادپور, سمیرا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-12-22)
  ویژگی­های شخصیتی مدیران، از عوامل مهمِ تصمیم­گیری مدیران­ درخصوص سیاست تقسیم سود به‎شمار می‎رود. یکی از مهم‎ترین ویژگی­های شخصیتی مدیران بیش‎اطمینانی است؛ مدیران نسبت به سودها و جریان­های نقدی آتی واحد تجاری خود خوش‎بین ...

 • شناسایی ویژگی‌های روان‎شناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان در انجام قضاوت‌های حسابرسی 

  ملانظری, مهناز؛ اسماعیلی کیا, غریبه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-12-22)
  هدف این مطالعه شناسایی ویژگی­های روان‎شناختی اثرگذار بر مهارت است که درنهایت قضاوت حسابرسان را تحت تأثیر قرار می­دهد. بنابراین ضمن پذیرش بخشی از چارچوب حاصل از ادبیات تصمیم­گیری در روان‎شناسی، آن را بر حسابرسی اعمال کرده ...

 • محافظه‎کاری شرطی در گزارشگری مالی 

  قائمی, محمد حسین؛ کیانی, آیدین؛ تقی زاده, مصطفی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-12-22)
  محافظه­کاری، تمایل حسابداران به الزام درجۀ بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوشایند در مقایسه با اخبار ناخوشایند، معنا شده است. این مقاله براساس الگوی بال، کوتاری و والری (2013) به بررسی وجود محافظه­کاری شرطی در ...

 • اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطة بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینۀ سهام عادی 

  رضایی, فرزین؛ ویسی حصار, ثریا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-12-22)
  این پژوهش اثر روابط سیاسی با دولت را بر رابطة بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینۀ سهام عادی شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‎کند. نتایج آزمون فرضیه‎های پژوهش بر مبنای یک نمونۀ آماری متشکل ...

 • کیفیت افشا در شرکت‌های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  مهرانی, کاوه؛ پروائی, اکبر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-12-22)
  پژوهش حاضر شرکت­های خانوادگی را از دریچۀ کیفیت افشا طی سال­های 1385 تا 1390 ارزیابی کرده است و درنهایت به این سؤال پاسخ می‎دهد که شرکت­های خانوادگی نسبت به شرکت­های غیر خانوادگی دارای کیفیت افشای بالاتری هستند یا خیر. در ...

 • بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  دیدار, حمزه؛ منصورفر, غلامرضا؛ کفعمی, مهدی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-12-22)
  در این پژوهش به بررسی رابطة بین سازوکار‏های حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی پرداخته شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطة بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت‏مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی، ...

 • بررسی چسبندگی حق‎الزحمۀ حسابرسی 

  رشیدی باغی, محسن (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-12-22)
  مشکلات نمایندگی در نتیجۀ تضاد منافع میان مدیران و سهامداران ایجاد می­شود. در این میان، حسابرسی راهکاری کارآمد برای محدودکردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می­شود. هدف این نوشتار، بررسی چسبندگی و تغییرات کوتاه‎مدت ...