دوره 23, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • ماهیت اخلاق پولی و ادراک اخلاقی دانشجویان حسابداری: نقش ویژگی‌های فردی 

  عاطفی, مرجان؛ برزگر, الهه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-02-19)
  صداقت پایه و اساس حرفۀ حسابداری است. این حرفه به‎دلیل رسوایی­های مالی اخیر از سوی جامعه و قانونگذاران، با فشارهای زیادی مواجه شده است؛ از این رو برای بهبود صداقت در حرفۀ حسابداری، شناخت ارزش‎های اخلاقی دانشجویان این رشته، ...

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-02-19)

 • تحلیل پژوهش‌های حسابداری بخش عمومی در ایران و جهت‌گیری تحقیقات آتی 

  مرادی, محمد؛ صفی خانی, رضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-02-19)
  هدف‌ اصلی تحقیق حاضر،‌ تعیین‌ سهم حسابداری بخش عمومی از تحقیقات چاپ‌شده در مجله‎های علمی ـ پژوهشی و شناسایی حوزه‌های تحقیق در آن‌ است. همچنین این تحقیق، در پی برقراری نگرش روشن‌تری دربارۀ فرصت‌های پژوهش در حسابداری ‏بخش ...

 • بررسی پیامدهای کوته‌بینی مدیران از دیدگاه تئوری نمایندگی و فرضیۀ جریان‌های نقد آزاد 

  مرادی, جواد؛ کشاورز, فاطمه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-02-19)
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد و بازده سهام با در نظر گرفتن کوته­بینی مدیران است؛ بدین منظور، دو فرضیۀ اصلی طراحی شد و این فرضیه‎ها با انتخاب 96 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

 • بررسی رابطۀ نسبت های حسابداری و چولگی بازده به‎منظور تبیین ناهنجاری سهام رشدی و ارزشی 

  خواجوی, شکراله؛ فعال قیومی, علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-02-19)
  هدف اصلی این پژوهش تبیین ناهنجاری سهام رشدی ـ ارزشی با استفاده از رابطۀ چولگی توزیع بازده سهام و نسبت­های حسابداری است. بدین­منظور داده­های 89 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ پنج­ساله (1388 تا 1392) ...

 • تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود 

  ابراهیمی, ُسید کاظم؛ بهرامی نسب, علی؛ ممشلی, رضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-02-19)
  هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثر بحران مالی بر کیفیت سود است. در این پژوهش کیفیت سود با استفاده از سه شاخص پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود و کیفیت اقلام تعهدی اندازه‌گیری می‌شود. معیار وقوع بحران مالی در شرکت، وجود حداقل یکی ...

 • رصد چالش‌های سیستم بودجه‌بندی ایران با هدف توسعۀ رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی 

  سیدرضائی, میریعقوب؛ پورعزت, علی اصغر؛ سعدآبادی, علی اصغر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-02-19)
  هر سیستم اجتماعی بر اساس ارزش­هایی هدایت می­شود که گاهی بنیان و شالودۀ آن سیستم را شکل می­دهند؛ ارزش­هایی نظیر عدالت که به‎منزلۀ نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی تلقی‎شده، سنگ­پایۀ مشروعیت دولت و حکومت و جوهرۀ مقاصد خط­مشی­گذاری ...

 • محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی سود 

  تالانه, عبدالرضا؛ کاظمی, مرضیه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-02-19)
  پژوهش حاضر ارتباط محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری را با داده‌های 167 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1382 تا 1391 بررسی می‌کند. برای این کار، اندازه‎گیری محافظه‌کاری به روش خان و واتز (2009) انجام ...

 • صفحه آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-02-19)