دوره 24, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بدون عنوان 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-05-22)

 • رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی 

  عباس‌زاده, محمدرضا؛ قناد, مصطفی؛ به‌سودی, افشین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-05-22)
  معاملات با اشخاص وابسته ممکن است ناقض فرض متعارف‎بودن معاملات بازار شود و به خدشه‌دار شدن قابل ‌اتکا بودن و بیان ‌صادقانۀ داده‌های حسابداری بینجامد و متعاقب آن، ریسک تجاری مشتریان را که توسط حسابرس ارزیابی شده، افزایش بخشد. ...

 • اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  مهربان پور, محمدرضا؛ ندیری, محمد؛ جندقی قمی, محمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-05-22)
  پژوهش حاضر اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‎کند. در این پژوهش از مدل تعدیل شدۀ آلتمن به‎منظور شناسایی جایگاه مالی مشاهدات استفاده می‎شود. همچنین از لحاظ کیفیت سود، ...

 • تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی 

  بادآور نهندی, یونس؛ تقی زاده خانقاه, وحید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-05-22)
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی است. به‎منظور اجرای این پژوهش 123 شرکت برای دورۀ زمانی 1393- 1388 انتخاب شد. برای سنجش عدم انتشار اخبار ...

 • بررسی تأثیر شاخص‌های کیفیت سود بر قدرت مدل‌های پیش‌بینی درماندگی مالی 

  مهرانی, ساسان؛ کامیابی, یحیی؛ غیور, فرزاد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-05-22)
  هدف این پژوهش مقایسۀ شاخص‌های کیفیت سود در شرکت‌های درمانده و سالم و تعیین میزان اثرگذاری آنها بر درماندگی مالی و قدرت مدل‌های پیش‌بینی است. بدین منظور اطلاعات 211 شرکت درماندۀ منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 ...

 • تخصص حسابرس در صنعت، جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته 

  توکل نیا, اسماعیل (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-05-22)
  بر اساس شواهد تجربی موجود، معامله با اشخاص وابسته به­طور گسترده برای دستکاری سود به­منظور گزارشگری مالی استفاده می‎شود. در این رابطه، مطالعۀ حاضر ضمن بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و جریان نقد آزاد بر مدیریت سود از طریق ...

 • بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‌الزحمۀ حسابرسی 

  لاری دشت بیاض, محمود؛ اورادی, جواد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-05-22)
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق­الزحمۀ حسابرسی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 129 شرکت است و دورۀ مطالعه، سال­های 1387 تا 1394 را ...

 • بررسی اثر سوگیری تجمعی در برآوردهای محافظه‌کاری شرطی با استفاده از مدل بال، کوتاری و نیکولایو 

  رمضان احمدی, محمد؛ آرمن, سید عزیز؛ مظاهری, اسماعیل (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-05-22)
  این پژوهش به بررسی آثار سوگیری تجمعی در برآوردهای محافظه‎کاری شرطی با استفاده از مدل بال، کوتاری و نیکلاوی (2013) پرداخته است. برای این کار، تأثیر دو عامل سوگیری تجمعی که شامل سوگیری نشئت‎گرفته از حذف متغیر و سوگیری ...

 • صفحه آغازین 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2017-05-22)