دوره 21, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-04-21)

 • بررسی رابطۀ متقابل رشد و سودآوری شرکت های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان 

  خواجوی, شکراله؛ بهپور, سجاد؛ ممتازیان, علیرضا؛ صالحی نیا, محسن (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-04-21)
  در زمینۀ ارتباط بین رشد و سودآوری شرکت­ها، در مطالعات انجام‎شده دوگانگی وجود دارد. در حالی‌که برخی از مطالعات به بررسی تأثیر رشد بر سودآوری شرکت­ها پرداخته­اند، مطالعات دیگری نیز وجود دارد که تأثیر سودآوری شرکت­ها را بر ...

 • رابطۀ تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  پورحیدری, امید؛ عرب آبادی, رحیم (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-04-21)
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری مدیران است، به‎خصوص بررسی اینکه کاهش قیمت سهام، مدیران را به افشای اطلاعات حفظ‎شدۀ قبلی (پیش‎بینی‎های مدیریت) تحریک می‎کند یا خیر. جامعۀ آماری پژوهش شرکت‎های ...

 • تأثیر سطح عدم اطمینان بر واکنش قیمت سهام به اخبار خوب و اخبار بد در طول چرخه‎های تجاری 

  مشکی میاوقی, مهدی؛ اشرفی, حسین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-04-21)
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی واکنش قیمت سهام به اخبار خوب و بد در شرایط رونق و رکود تجاری با فرض وجود عدم اطمینان در بازار سرمایه است. برای دستیابی به این هدف، فرضیه‎هایی برای بررسی اثر عدم اطمینان بالا و پایین در میزان واکنش ...

 • بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق‎الزحمۀ حسابرسی 

  خدادادی, ولی؛ قربانی, رامین؛ خوانساری, نیکو (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-04-21)
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق­الزحمۀ حسابرسی شرکت‎های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله از متغیر مالکیت خانوادگی، مالکیت دولتی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت، به‎منزلۀ ساختار مالکیت ...

 • بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک 

  نیکبخت, محمدرضا؛ طاهری, زهرا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-04-21)
  سیاست اقتصاد آزاد و افزایش ارتباطات در میان شرکت‎ها، به تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر منجر شده است، از این رو مدیران در عملیات اصلی خود با عدم اطمینان‎های زیادی مواجه می‎شوند. برای مقابله با این عدم اطمینان‎ها مدیران باید ...

 • تأثیر محافظه‎کاری بر پیش‎بینی‎های مدیریت از سود 

  اسدی, غلامحسین؛ بیات, مرتضی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-04-21)
  پژوهش حاضر ارتباط گزارشگری مالی محافظه‎کارانه با پیش‎بینی سود مدیریت را بررسی می‎کند. در این پژوهش داده‌های 76 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سال‎های 1384 تا1390 جمع‌آوری و با استفاده از تحلیل ضرایب ...

 • بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود 

  ابراهیمی کردلر, علی؛ محمدی شاد, زهره (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-04-21)
  ریسک نکول یکی از عواملی است که مطالعات انجام‎شده آن را بر ضریب واکنش سود اثرگذار دانسته‎اند. هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونۀ آماری پژوهش را 132 شرکت پذیرفته‎شده ...