دوره 20, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • واکاوی الواح گلی استحکامات تخت جمشید با تمرکز بر شیوة حسابداری و دفترداری 

  نمازی, محمد؛ تاک, فاطمه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-02-20)
  هدف پژوهش پیش رو، بررسی تاریخچة حسابداری با استفاده از کتیبه‌های باروی تخت جمشید است. شصت‏و‏پنج لوح حسابداری از 2087 کتیبة منتشر‏شدة ریچارد هلک (1969) و یک لوح از صدوپنجاه کتیبة منتشر‏شدة عبدالمجید ارفعی (1387) مورد بررسی ...

 • بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه‌های تجاری 

  کرمی, غلامرضا؛ افتخاری, وحید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-02-20)
  با توجه به مطالعات بین‌المللی و شکاف موجود در مطالعات داخلی، این پژوهش رابطۀ میان برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری و وضعیت کلی اقتصاد در بین سال‌های 1380 تا 1391 را مورد بررسی قرار داده است. معیارهای مختلفی برای کیفیت سود ...

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-02-20)

 • حساسیت نامتقارن سطح وجه نقد نگهداری‎شده نسبت به جریان‌های نقدی 

  سپاسی, سحر؛ یبلوئی خمسلویی, مالک (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-02-20)
  این پژوهش به بررسی حساسیت سطح وجه نقد نگهداری‎شده در شرایط جریان­های نقدی متفاوت می‌پردازد. برای این کار، 630 سال ـ شرکت در سال‌های 1384 تا 1390 از شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ...

 • رابطۀ جایگزینی میان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت فعالیت‎های واقعی 

  رحمانی, علی؛ رامشه, منیژه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-02-20)
  بسیاری از پژوهش‌های جاری در حوزۀ مدیریت سود، بر کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز شده‌اند، در‌حالی‎که مدیریت سود ممکن است با استفاده از اقلام تعهدی یا فعالیت‎های واقعی یا هر دو صورت پذیرد. هر یک از این رویکردها با محدودیت‌ها ...

 • رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود 

  سرلک, نرگس؛ اکبری, مینا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-02-20)
  هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس مسئلۀ نمایندگی، به‎دلیل جدایی مالکیت از کنترل و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات ...

 • تأثیر کیفیت حسابرسی بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  احمدی, محمدرمضان؛ جمالی, کامران (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-02-20)
  حسابرسی، اعتبار اطلاعات در دسترس استفاده­کنندگان را افزایش می­دهد و با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت اطلاعات نیز افزایش می­یابد. درواقع حسابرسی، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و استفاده­کنندگان می­شود، تا از این ...

 • اثرکیفیت افشا برانواع مدیریت سود 

  خدامی پور, احمد؛ خورشیدی, علیرضا؛ شیرزاد, علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2014-02-20)
  استفاده‎کنندگان اطلاعات مالی، همواره در پی اطلاعات با کیفیت هستند؛ زیرا افشای این‎گونه اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکت و سرمایه‌گذاران را کاهش می‎دهد می‎. به همین دلیل بر اساس نظریۀ نمایندگی، انتظار می‎رود که ...