بررسی‌های حسابداری و حسابرسی: Recent submissions

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 730

 • افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی‌ شرکتی و رفتار فرصت‌طلبانه مدیریت: نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی 

  مشایخی, بیتا؛ حسن زاده, شادی؛ سماوات, میلاد؛ نظری, سعیده (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-09-23)
  هدف: امروزه در کنار مسئولیت افزایش ثروت سهام‌داران، توجه به اثرهای اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، برای شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته است و شفافیت افشای غیرمالی، مانند مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی (CSR)، به اندازه افشای مالی، ...

 • طراحی مدل علل زمینه‌ای ایجادکننده حسابداری خلاقانه 

  محمدی, فرزانه؛ صفری گرایلی, مهدی؛ عرب زاده, میثم؛ فرزین فر, علی اکبر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-09-23)
  هدف: حسابداری خلاقانه را می‌توان فرایندی تلقی کرد که با استفاده از دانش حسابداری، بدون نقض خط‌مشی‌ها، قوانین و استانداردهای حسابداری، بر شاخص‌های مالی در افشای اطلاعات تأثیر می‌گذارد و سبب تحریف اطلاعات ارائه شده از سوی ...

 • تأثیر انحراف استراتژیک شرکت از صنعت بر کیفیت حسابرسی و پیامدهای متعاقب آن 

  طاهری, ماندانا؛ قبادی اسکی, سینا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-09-23)
  هدف: در فضای رقابتی کسب‌وکار، برخی از شرکت‌ها برای کسب مزیت رقابتی متمایز از سایر رقبا، ممکن است از استراتژی متعارف و سنتی حاکم در صنعت منحرف شوند و روش نوینی را در پیش گیرند که برای آن‌ها سودمندی بیشتری دارد. این رویداد ...

 • خاستگاه حسابرس مسئول در پرتو تضاد شناختی مسئولیت‌های حسابرسان: کاربست زمینه‌بنیان در هم‏گرایی انتظارات 

  صمیمی, سعید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-09-23)
  هدف: هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر تضاد شناختی نقش و مسئولیت‌های حسابرسان و ارائه الگوی خاستگاه حسابرس مسئول در ایران است. روش: پژوهش حاضر به‌روش آمیخته تجزیه‌وتحلیل شده است. در بخش کیفی پژوهش، از روش ...

 • تحلیلی بر پیامدهای رفتاری فرسودگی در اساتید حسابداری و مالی در ایران: واکاوی ترک حرفه آکادمیک 

  سیدنژاد فهیم, سیدرضا؛ آراد, حامد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-09-23)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای رفتاری فرسودگی شغلی در اساتید حسابداری و مالی ایران با تمرکز بر مسئله ترک حرفه آکادمیک است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ پیمایشی است. ...

 • بررسی اثر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تمرکز بدهی با نقش تعدیلی محدودیت مالی و ریسک‌پذیری مدیران 

  رشیدی, محسن (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-09-23)
  هدف: با افزایش کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، امکان تصمیم‌گیری بهینه و ارزیابی ریسک توسط افراد خارج از سازمان افزایش می‌یابد و می‌تواند به کاهش یا رفع نقض قراردادهای بدهی منجر شود. میزان استقراض از منابع متعدد در ...

 • شکاف آموزش حسابداری و نیازهای حرفه: بررسی سرفصل‏‌های آموزشی با استفاده از روش تئوری داده‌‏بنیاد 

  بیک بشرویه, اعظم؛ عباس زاده, محمدرضا؛ لاری دشت بیاض, محمود؛ کرمی, مرتضی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-09-23)
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی و علل ایجاد شکاف بین آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی و نیازهای حرفه در ایران انجام شده است. علاوه‌بر این، سرفصل‌های آموزشی لازم برای کاهش این شکاف از دیدگاه خبرگان نیز ارائه شده است. روش: این ...

 • ارائه الگوی ارتقای آموزش رشته حسابداری در آموزش عالی کشور 

  ناصری, حسین؛ کرمی, غلامرضا؛ حجازی, رضوان (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتقای آموزش دانشگاهی رشته حسابداری در آموزش عالی کشور است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به‌دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری در مقطع آموزش عالی از طریق مصاحبه با خبرگان است. روش: ...

 • طراحی الگوی سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تأکید بر نقش حسابرسی داخلی 

  مهربان پور, محمدرضا؛ رحیمیان, نظام الدین؛ سوری, علی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تأکید بر نقش حسابرسی داخلی است.روش: ابتدا با تحلیل محتوای کیفیِ مبانی نظری و تجربی موجود، شاخص‌های بلوغ مدیریت ریسک شناسایی، استخراج و ...

 • وضعیت مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسی در مؤسسه‌های حسابرسی 

  مشایخ, شهناز؛ حیدری, زهره؛ محمودخانی, مهناز (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: با عنایت به اهمیت حفظ و تقویت نیروی انسانی در مؤسسه‌های حسابرسی، پرورش و حفظ شرکا، مدیران، سرپرستان، حسابرسان ارشد و حسابرسان و جلوگیری از خروج حسابرسان توانمند از حرفه و افزایش کیفیت حسابرسی، شناخت دیدگاه حسابرسان ...

 • تأثیر سبک رهبری مدیر حسابرسی بر اثربخشی حسابرسی داخلی 

  صفی‌پور افشار, مجتبی؛ سلطانی نژاد, احمدصادق؛ سلطانی نژاد, ابراهیم (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری (تحول‌گرا، تبادل‌گرا و آزادانه) مدیر حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی است. انتظار می‌رود سبک‌های رهبری تحول‌گرا، تبادل‌گرا و آزادانه باعث افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی ...

 • بودجه‌ریزی و استرس کارکنان در مواقع بحران: شواهدی از دوران بیماری همه‌گیر کووید 19 در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان فارس 

  رضایی, غلامرضا؛ صادق زاده مهارلوئی, محمد؛ کشتکار, رسول؛ ابراهیمی, مائده (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: بحران سازمانی به‌عنوان رویدادی تعریف می‌شود که ارزش‌های اولویت‌دار سازمان را تهدید می‌کند، مدت زمان محدودی برای ارائه پاسخ به آن وجود دارد و برای سازمان پیش‌بینی‌نشده و ناگهانی است. بحران با کووید ۱۹ شروع شد که تأثیرهای ...

 • نقش فاکتور درماندگی مالی در توضیح سودآوری صرف ارزش و اندازه 

  خسروی‌پور, نگار؛ اسماعیل زاده, علی؛ روحی, محمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: این پژوهش قصد دارد با استفاده از احتمال نکول کمپل، هیلشر و سیلاگی (۲۰۰۸) (امتیاز CHS) به‌عنوان نماگر درماندگی مالی بازارمحور و امتیاز O اولسن (۱۹۸۰) به‌عنوان نماگر مبتنی بر داده‌های حسابداری، سودآوری خلاف‌قاعده‌های ...

 • فعالیت‌های بااهمیت پایداری و خلق ارزش: تطبیق معیارهای SASB در محیط‌ ایران 

  جودی, سمیرا؛ منصورفر, غلامرضا؛ همایون, سعید؛ رضایی, ذبیح اله (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-08-23)
  هدف: به‌تازگی، پایداری شرکتی با تمرکز بر محیط زیست و جامعه و حاکمیت، در کانون توجه سرمایه‌گذاران و ناظران سراسر جهان قرار گرفته است. در دهه‌های اخیر، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی و گروه‌های حامی اجتماعی، به نوع جدیدی از ...

 • چرخش مدیر حسابرسی داخلی؛ کیفیت گزارشگری مالی و زمان رسیدگی حسابرس مستقل 

  ولی‌زاده لاریجانی, اعظم؛ حسنی, فهیمه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: عملکرد واحد حسابرسی داخلی، در بهبود کیفیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و در نتیجه بهبود کیفیت گزارشگری مالی، نقش چشمگیری دارد. با توجه به این موضوع و با عنایت به نقش کلیدی مدیر حسابرسی داخلی در کیفیت عملکرد ...

 • طراحی و آزمون تجربی الگوی «تعیین مصادیق افشا» در گزارش تفسیری مدیریت ایران 

  نمازی, محمد؛ خادمی, ساسان (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: هدف این پژوهش، طراحی و آزمون تجربی الگوی تعیین مصادیق افشا در گزارش تفسیری مدیریت ایران بر مبنای نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان اصلی گزارش‌های مالی است که به‌عنوان یک نیاز کاربردی برای اولین‌بار در دنیا انجام ...

 • شناسایی شاخص‌های گزارشگری یکپارچه در دانشگاه‏‌ها 

  گرامی راد, فاطمه؛ ملانظری, مهناز؛ رحمانی, علی؛ همایون, سعید (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: هدف این پژوهش شناخت شاخص‌های گزارش‌های یکپارچه در آموزش عالی است. این گزارش‌ها می‌تواند برای ارتباط مؤثرتر با ذی‌نفعان و شناخت فرصت‌ها و چالش‌های آموزش عالی و بهبود تصمیم‌گیری استفاده شود.روش: در جهت تحلیل محتوای کیفی، ...

 • بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری 

  فیروزی, داریوش؛ برادران حسن زاده, رسول؛ حجازی, رضوان؛ آل عمران, رویا؛ زینالی, مهدی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری است.روش: پژوهش حاضر به‌دلیل استفاده هم‌زمان از متغیرهای مالی، حسابداری و اقتصادی و نیز، استفاده از اطلاعات تاریخی شرکت‌ها، از نوع ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خروج از حرفه حسابرسی 

  عموزاد مهدیرجی, شهرام؛ تاری وردی, یداله؛ رجبی, روح الله (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: کارکنان مؤسسه‌های حسابرسی، مهم‌ترین و اساسی‌ترین سرمایه آن‌ها تلقی می‌شوند. یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های اساسی در حرفه حسابرسی، این است که حسابرسان بعد از مدت کوتاهی حضور در مؤسسه‌ها، از حرفه حسابرسی خارج می‌شوند و از ...

 • طراحی سازوکار‌های رفع موانع و محدودیت‌های اجرایی‌شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی 

  عزیزی, صدیقه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2023-03-21)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی سازوکارهای رفع موانع و محدودیت‌های اجرایی شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد است. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد صورت ...