نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorامیری, حسینfa_IR
dc.contributor.authorکردانی, ناصرfa_IR
dc.contributor.authorرستمیان, یاسرfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T12:48:50Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T12:48:50Z
dc.date.available1399-07-09T12:48:50Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T12:48:50Z
dc.date.issued2018-10-23en_US
dc.date.issued1397-08-01fa_IR
dc.date.submitted2019-01-30en_US
dc.date.submitted1397-11-10fa_IR
dc.identifier.citationامیری, حسین, کردانی, ناصر, رستمیان, یاسر. (1397). اثر سیال غلیظ‌شونده برشی بر‌روی ضریب اصطکاک در پوشش‌های ضد‌ضربه ساخته‌شده از کولار KM22. فصلنامه علمی علوم و فناوریهای پدافند نوین, 9(3), 303-311.fa_IR
dc.identifier.issn2228-5865
dc.identifier.urihttps://adst.ihu.ac.ir/article_204265.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/428826
dc.description.abstractدر این تحقیق از روش بیرون­کشی الیاف به عنوان ارزیابی خصوصیات مکانیکی پارچه استفاده شده است که با تکیه بر نقش الیاف به عنوان اجزای سازنده پارچه، جهت شناسایی بر هم کنش­های داخلی آنها به کاربرده شده است. یکی از فرضیات مهم در تحقیق عملی پیش­رو، در نظر گرفتن پارچه به صورت کامپوزیتی از نخ­های تشکیل دهنده­ی آن است. در این پژوهش پارچه­ها در دو نوع: خام و آغشته به سیال غلیظ­شونده برشی استفاده شدند. به منظور بررسی تأثیر سیال غیلظ­شونده برشی بر ضریب اصطکاک، آزمایش بیرون­کشی الیاف در سرعت­های متفاوت 50، 250 و 500 میلی­متر بر دقیقه و با کشش عرضی ثابت صورت گرفته است. نتایج نشان داد که حضور سیال غلیظ­شونده برشی سبب افزایش چشم­گیر اصطکاک بین الیاف و تار و پود پارچه می­شود و لذا الیاف به طور مؤثری با هم درگیر شده و امکان تحرک و جابجایی از آنها گرفته می­شود. بنابراین انرژی لازم برای بیرون کشیده شدن الیاف افزایش می­یابد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه جامع امام حسین (ع)fa_IR
dc.publisherImam Hussein Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی علوم و فناوریهای پدافند نوینfa_IR
dc.relation.ispartofjournal of Advanced Defense Science and Technologyen_US
dc.subjectبیرون‌کشی الیافfa_IR
dc.subjectضریب اصطکاکfa_IR
dc.subjectسیال غلیظ شونده برشیfa_IR
dc.subjectکولار خام و آغشته‌شدهfa_IR
dc.subjectسازه‌های کامپوزیتیfa_IR
dc.titleاثر سیال غلیظ‌شونده برشی بر‌روی ضریب اصطکاک در پوشش‌های ضد‌ضربه ساخته‌شده از کولار KM22fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه مازندرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد اسلامی واحد ساریfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue3
dc.citation.spage303
dc.citation.epage311


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد