نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorموحدی, رضاfa_IR
dc.contributor.authorسامیان, مسعودfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T12:40:50Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T12:40:50Z
dc.date.available1399-07-09T12:40:50Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T12:40:50Z
dc.date.issued2017-08-23en_US
dc.date.issued1396-06-01fa_IR
dc.date.submitted2016-12-16en_US
dc.date.submitted1395-09-26fa_IR
dc.identifier.citationموحدی, رضا, سامیان, مسعود. (1396). تحلیل عوامل موثر بر جذب دانش آموختگان دانشگاهی در بخش تعاون. فصلنامه تعاون و کشاورزی, 6(22), 151-180.fa_IR
dc.identifier.issn2008-5370
dc.identifier.urihttp://ajcoop.mcls.gov.ir/article_50472.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/426257
dc.description.abstractدر این تحقیق راهکارهای جذب و ورود دانش آموختگان دانشگاهی در بخش تعاون بررسی شد. نمونه های آماری این پژوهش شامل 100 نفر از اعضای تعاونی های دانش آموختگان و 100 نفر از فارغ التحصیلان بیکار و جویای کار استان همدان بود. روایی پرسشنامه توسط افراد صاحب نظر و خبره اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و استادان دانشگاه و پایایی آن با انجام یک پیش آزمون بر روی سی نفر از دانش آموختگان استان همدان و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای بررسی و دسته بندی عوامل موثر بر جذب دانش آموختگان از تحلیل عاملی استفاده شد که نتایج نشان داد 5 گروه عامل کلیدی در جذب و ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش تعاون موثرند که عبارت اند از: سیاست گذاری و قانونی، مالی و اعتباری، آموزشی، ارتباطی و توانمندسازیfa_IR
dc.format.extent330
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه تعاون و کشاورزیfa_IR
dc.relation.ispartofCo-Operation and Agricultureen_US
dc.subjectتعاونی های دانش آموختگانfa_IR
dc.subjectبخش تعاونfa_IR
dc.subjectاشتغالfa_IR
dc.subjectمشاغل غیر دولتیfa_IR
dc.titleتحلیل عوامل موثر بر جذب دانش آموختگان دانشگاهی در بخش تعاونfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه بوعلی سیناfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه بوعلی سینا همدانfa_IR
dc.citation.volume6
dc.citation.issue22
dc.citation.spage151
dc.citation.epage180


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد