مرور دوره 20, 202-203 بر اساس تاریخ انتشار

 • شناسایی فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون در استان خوزستان 

  بیژنی, مسعود؛ خادمی پور, غلامرضا (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2009-04-21)
  سازماندهی ارگانهای مختلف در یک نظام باز و تعاملی امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود.یکی از ابعاد بحث براگیز این فرایند در کشورهای در حال توسعه تحت عنوان "کوچک کردن اندازه دولتها"بیشتر از سایر ابعاد آن مورد بحث و مجادله واقع ...

 • مدیریت روستایی در ایران معاصر 

  لهسایی زاده, عبدالعلی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2009-04-21)
  قدرت به عنوان وسیله ای در دست مدیریت روستا،پدیده ای کاملا پویاست.تاریخ معاصر روستاهای ایران نشان میدهد که قدرت در نقش یک پدیده کنترل کننده امور روستایی،در سه مقطع زمانی به شکلهای مختلف اعمال شده است. در دوره پیش از اصلاحات ...

 • تعاونیهای نسل جدید و ساختارهای تجاری آنها 

  وودفرد, کیت؛ بیات, اصغر (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2009-04-21)
  برای درک بهتر مفهوم تعاونیهای"نسل جدید" بهتر از ابتدا نگاهی به تعاونیهای "سنتی" بیندازیم،به این دلیل که تعاونیهای نسل جدید در پاسخ به محدودیتهای ناشی از تعاونیهای سنتی به وجود آمده اند.اگرآن را پاسخی به محدودیتهای تعاونیهای ...

 • بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی و راهکارهای حمایت از آنها مطالعه موردی استان زنجان 

  یعقوبی, جعفر؛ قاسمی, جواد (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2009-04-21)
  با توجه به اهمیت و جایگاه کارآفرینی،توسعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان در همه بخشها از جمله کشاورزی ضروری است. هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی استان زنجان و ارائه راهکارهایی برای ...

 • نهضتهای اجتماعی و شرکتهای تعاونی: اشاره ای به تاریخچه و توسعه این شرکتها 

  فایر بایرن, برت؛ محمدی, حامد (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2009-04-21)
  شرکتهای تعاونی موسساتی برای ارائه خدمات اقتصادی به اعضای خود هستند.به لحاظ نظری،در دوران معاصر شکل گیری این موسسات در کلیه بخشهای اقتصادی و در هر زمان و با هر موقعیت اجتماعی امکان پذیر است،ولی تاکنون این امر عملا تحقق ...

 • راهکارهای ارتقا فرهنگ تعاون،مطالعه موردی استان اذربایجان شرقی 

  کوهی, کمال (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2009-04-21)
  اعتلای تعاونیها در گرو تقویت بنیان شرکتهای تعاونی و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه تعاونیها و فرهنگ وابسته به ان و به دنبال آن شناسایی راهکارهای موثر برای اشاعه فرهنگ تعاون و تغییر نگرشهای مردم خواهد بود.این تحقیق نیز با ...

 • عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای تعاونی صنعتی و کشاورزی استان کرمانشاه 

  فرشادفر, زهرا (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2009-04-21)
  این تحقیق با هدف بررسی بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای تعاونی استان کرمانشاه انجام شده است.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و اعضای شاغل در شرکتهای تعاونی کشاورزی و صنعتی یعنی 179 نفر ،در سال 1384 است که با استفاده از روش ...

 • عوامل موثر بر میزان موفقیت شرکتهای تعاونی،مطالعه موردی صنایع دستی استان کرمان 

  یزدان پناه, لیلا؛ صمدیان, فاطمه (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, 2009-04-21)
  این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و در آن سعی شده است که عوامل موثر بر موفقیت تعاونیهای صنایع دستی در شهر کرمان بررسی شود.جامعه آماری تحقیق شامل 10 شرکت تعاونی فعال موجود در شهر کرمان در سال 1386 بوده است. بر اساس نتایج ...