دوره 10, شماره 37

 

ارسال های اخیر

 • آسیب شناسی تربیت اخلاقی از منظر برنامه درسی پنهان (مورد پژوهش: دانشگاه کاشان) 

  رحیمی, حمید؛ شکاری, عباس؛ غربا, مبینا (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه اصفهان, 2014-11-22)
  این پژوهش با هدف آسیب شناسی تربیت اخلاقی دا‌نشجویان دانشگاه کاشان از منظر برنامه درسی پنهان صورت پذیرفت. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه کاشان در سال 93-1392 می باشدکه تعداد 330 نفر از دانشجویان ...

 • اخلاق و زبان تصویری 

  جلیلی مقدم, مجتبی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه اصفهان, 2014-11-22)
  بحث از ماهیت و چیستی اخلاق در طول تاریخ فلسفه فراز و نشیب های بسیاری داشته و هر اندیشمندی با توجه به نظام فکری خویش جایگاهی به اخلاق داده است. ویتگنشتاین به عنوان بزرگ ترین و تأثیرگذارترین فیلسوف تحلیلی قرن بیستم در اندیشۀ ...

 • بررسی مکتب جئوکلاسیک در زمینه اقتصاد اخلاقی 

  جعفری صمیمی, احمد؛ باباجانی بابلی, محدثه (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه اصفهان, 2014-11-22)
  هدف تحقیق حاضر بررسی زمینه های اخلاقی در مکتب جئوکلاسیک می‌باشد. موضوع اقتصاد اخلاقی از دهه 1990 بار دیگر در ادبیات علم اقتصاد مخصوصاً پس از بحران‌های دهه اول هزاره سوم مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که برخی معتقدند ...

 • ارزیابی و بسترسازی مولفه های موثر بر نهادینه کردن ارزش های اخلاقی ( مطالعه موردی: دبیران مدارس متوسطه منطقه دهلران) 

  حکیم زاده, رضوان؛ ملکی پور, احمد؛ معمر حور, جمال (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه اصفهان, 2014-11-22)
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی و بسترسازی مولفه های موثر بر نهادینه کردن ارزش های اخلاقی ( مطالعه موردی: دبیران مدارس متوسطه منطقه دهلران) است. این تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی بوده، که با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی ...

 • انسان مسلمان به منزله نماد شهری 

  چهاردولی, هادی؛ مرادی, محمد حسین (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه اصفهان, 2014-11-22)
  شهر های امروزی سرشار از نمادها و نشانه هاییست که گاه واجد معنای عمیق هستند و گاه عاری از هر گونه معناهای زیباشناسی می باشند. المان هایی که گاه می توانند هویت بخش باشند و از بستر تاریخ، فرهنگ و هنر یک سرزمین برخاسته باشند ...

 • مبانی نظری حسن خلق در قرآن و حدیث 

  حیدری, راضیه؛ مروتی, سهراب (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه اصفهان, 2014-11-22)
  حسن‌خلق، موضوعی است که در قرآن و روایات بسیار مورد تاکید قرار گرفته است و همواره از مسلمانان خواسته شده است که با دیگران با حسن‌‌خلق برخورد کنند. لازمه‌ی این دستور پی بردن به مبانی نظری حسن‌خلق است، زیرا زمانی امید آن ...

 • درآمدی بر اخلاق عرفانی در اندیشه های تربیتی علامه محمد تقی جعفری 

  پدیدآور نامشخص (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه اصفهان, 2014-11-22)
  اخلاق عارفانه ،اخلاقی است که عرفاء و متصوفه مروج آن بوده اند و محور آن، مبارزه و مجاهده با نفس است هدف این مکتب اخلاقی ، تربیت انسان کامل است. انسان کامل که عصاره خلقت و جامع جمیع نشآت وجود و غایت آفرینش ما سوا است. علامه ...