نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorشیری, طاهرهfa_IR
dc.contributor.authorسالک ابراهیمی, حمیدهfa_IR
dc.contributor.authorقره خانی, غلامحسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T12:21:35Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T12:21:35Z
dc.date.available1399-07-09T12:21:35Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T12:21:35Z
dc.date.issued2015-05-22en_US
dc.date.issued1394-03-01fa_IR
dc.date.submitted2015-01-15en_US
dc.date.submitted1393-10-25fa_IR
dc.identifier.citationشیری, طاهره, سالک ابراهیمی, حمیده, قره خانی, غلامحسین. (1394). پارامترهای زیستی شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) روی سه میزبان از تیره‌ی بادمجانیان. مدیریت آفات کشاورزی, 2(1), 39-47.fa_IR
dc.identifier.urihttp://apm.uma.ac.ir/article_309.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/420468
dc.description.abstractشب­ پره­ ی مینوز گوجه­ فرنگی <em>Tuta absoluta </em>(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) یکی از آفات کلیدی مزارع گوجه ­فرنگی می ­باشد. این آفت در مزارع گوجه ­فرنگی در صورت عدم کنترل می ­تواند 30 تا 100 خسارت وارد سازد. شب ­پره ­ی مینوز گوجه ­فرنگی علاوه برگوجه ­فرنگی از سایر گیاهان تیره­ ی بادمجانیان نیز تغذیه می­ نماید. در بررسی حاضر تاثیر سه گیاه شامل گوجه­ فرنگی <em>Lycopersicum esculentum </em>Mill. رقم ((HAN RAN و دو رقم سیب­ زمینی <em>Solanum tuberosum</em>  L.. ارقام (AGRIA و (FONTANA روی پارامترهای جدول زندگی شب­ پره­ ی مینوز گوجه­ فرنگی <em>T. absoluta</em>  در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از برگ بریده مورد مطالعه قرار گرفته است. داده­ های بدست آمده توسط برنامه ­ی دو جنسی سنی- مرحله ­ای چی (2014) تجزیه گردید. حشرات مورد آزمایش دو نسل در روی میزبان­ های مورد نظر پرورش داده شد و سپس آزمایش روی آنها انجام گرفت. تخم حشرات روی برگ بریده گیاهان در پتری ­دیش قرار داده شد و از هر تیمار تعداد 65 تکرار ایجاد گردید. آزمایش در شرایط آزمایشگاهی دمای 5±25 درجه­ ی سلسیوس و رطوبت نسبی 5±60 درصد و شرایط نوری 16:8 (روشنایی:تاریکی) انجام گرفت. تجزیه داده­ های بدست آمده با استفاده از برنامه دوجنسی سنی- مرحله­ ای صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد کم­ترین طول دوره­­ ی تخم مربوط به حشرات روی ارقام سیب ­زمینی AGRIA بود و کم­ترین طول دوره ­ی لاروی و شفیرگی مربوط به حشرات تغذیه نموده از سیب­ زمینی FONTANA بود. بیشترین و کمترین مقدار طول مدت یک نسل، نرخ متناهی افزایش، نرخ ناخالص تولید­مثل، نرخ ذاتی افزایش جمعیت به ترتیب مربوط به گوجه ­فرنگی رقم HAN RAN و سیب­ زمینی رقم AGRIA بود ولی مقایسه­ ی میانگین نشان داد که اختلاف بدست آمده معنی­ دار نمی ­باشد. نتایج بدست آمده نشان می­ دهد با اینکه گوجه ­فرنگی بعنوان میزبان ترجیحی آفت شناخته می ­شود ولی هماهنگی زمانی و مکانی حضور آفت با کشت سیب­زمینی می­ تواند باعث ایجاد خسارت <em>T. absoluta</em> در مزارع سیب­ زمینی گردد.fa_IR
dc.format.extent564
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه محقق اردبیلیfa_IR
dc.publisherUniversity of Mohaghegh Ardabilien_US
dc.relation.ispartofمدیریت آفات کشاورزیfa_IR
dc.relation.ispartofAgricultural Pest Managementen_US
dc.subjectTuta absolutafa_IR
dc.subjectپارامترهای جدول زندگیfa_IR
dc.subjectسیب‌زمینیfa_IR
dc.subjectگوجه‌فرنگیfa_IR
dc.titleپارامترهای زیستی شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) روی سه میزبان از تیره‌ی بادمجانیانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله تحقیقیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه مراغهfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه مراغهfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه مراغهfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue1
dc.citation.spage39
dc.citation.epage47


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد