نمایش مختصر رکورد

dc.date.accessioned1399-07-09T12:17:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T12:17:49Z
dc.date.available1399-07-09T12:17:49Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T12:17:49Z
dc.date.issued1990-02-01en_US
dc.date.issued1368-11-12fa_IR
dc.date.submitted2017-02-20en_US
dc.date.submitted1395-12-02fa_IR
dc.identifier.citation(1990). The Isolation and Characterization a Human Diploid Cell Strain and Its Use in Production of Measles Vaccine. Archives of Razi Institute, 41(1), 34-42. doi: 10.22092/ari.1990.109089en_US
dc.identifier.issn0365-3439
dc.identifier.issn2008-9872
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ari.1990.109089
dc.identifier.urihttps://archrazi.areeo.ac.ir/article_109089.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/419226
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherRazi Vaccine & Serum Research Instituteen_US
dc.relation.ispartofArchives of Razi Instituteen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ari.1990.109089
dc.titleThe Isolation and Characterization a Human Diploid Cell Strain and Its Use in Production of Measles Vaccineen_US
dc.typeTexten_US
dc.typeOriginal Articlesen_US
dc.citation.volume41
dc.citation.issue1
dc.citation.spage34
dc.citation.epage42


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد