نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorDELPY, L.P.en_US
dc.contributor.authorGouchey, S.H.en_US
dc.date.accessioned1399-07-09T12:16:47Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T12:16:47Z
dc.date.available1399-07-09T12:16:47Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T12:16:47Z
dc.date.issued1939-01-01en_US
dc.date.issued1317-10-11fa_IR
dc.date.submitted2017-02-11en_US
dc.date.submitted1395-11-23fa_IR
dc.identifier.citationDELPY, L.P., Gouchey, S.H.. (1939). Biologie de Hyalomma dromedarii (Koch 1844). Archives of Razi Institute, 1(1), 184-196. doi: 10.22092/ari.1939.108311en_US
dc.identifier.issn0365-3439
dc.identifier.issn2008-9872
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ari.1939.108311
dc.identifier.urihttps://archrazi.areeo.ac.ir/article_108311.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/418849
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherRazi Vaccine & Serum Research Instituteen_US
dc.relation.ispartofArchives of Razi Instituteen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ari.1939.108311
dc.titleBiologie de Hyalomma dromedarii (Koch 1844)en_US
dc.typeTexten_US
dc.typeOriginal Articlesen_US
dc.citation.volume1
dc.citation.issue1
dc.citation.spage184
dc.citation.epage196


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد