نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاحمدی, سجادfa_IR
dc.contributor.authorنجاتی فرد, امینfa_IR
dc.contributor.authorدهقان, مصطفیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T18:20:03Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T18:20:03Z
dc.date.available1399-07-08T18:20:03Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T18:20:03Z
dc.date.issued2015-12-22en_US
dc.date.issued1394-10-01fa_IR
dc.date.submitted2015-12-22en_US
dc.date.submitted1394-10-01fa_IR
dc.identifier.citationاحمدی, سجاد, نجاتی فرد, امین, دهقان, مصطفی. (1394). ارائه‌ی مدل برنامه‌ریزی گردشگری بر‌مبنای الگوی سلسله ‌مراتب فضایی (نمونه‌ی موردی: استان فارس). مدیریت شهری نوین, 3(11), 45-74.fa_IR
dc.identifier.issn2383-1820
dc.identifier.urihttps://journal.shiraz.ir/article_82514.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/41619
dc.description.abstractبهره‌برداری بهینه از فرصت‌های موجود در گردشگری، مانند هر فعالیت دیگری، مستلزم برنامه‌ریزی است و انجام این مهم نیز به شناخت کامل و دقیق موضوع برنامه‌ریزی، یعنی جاذبه‌های گردشگری و خدمات وابسته است که این خود بر تکنیک‌های تحلیل علمی متکی است. از‌این‌رو، در این پژوهش برآنیم تا الگوی برنامه‌ریزی گردشگری مبتنی‌بر سلسله‌‌مراتب فضایی را که شامل سطوح فضایی (استان‌های کشور و شهرستان‌های استان فارس و بخش‌های استان فارس) است، ارائه کنیم. برای دستیابی به این هدف، در ابتدا معیارهای برنامه‌ریزی گردشگری از طریق روش کتابخانه‌ای به‌دست‌ آمده است. سپس، معیارهای مربوطه با مدل سلسله‌مراتبی فولر وزن‌دهی شده است. در مرحله‌ی بعد، با مدل تاپسیس، مقادیر ضریب شباهت (c<sub>i</sub>*) برای هریک از سطوح محاسبه به‌دست آمده و پس از نرمال‌سازی نتایج، نتایج سطوح بالاتر، به‌ترتیب در سطوح پایین‌تر ضرب شده است و درنهایت، نتیجه‌ی نهایی که شامل مقادیر بخش‌های استان فارس است، پس از نرمال‌سازی، رتبه‌بندی شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر این مطلب است که بخش شیراز و نواحی نزدیک مرکز استان، باتوجه‌به وجود جاذبه‌ها و پتانسیل‌های موجود، ازنظر توسعه برنامه‌ریزی گردشگری، رتبه‌های نخست را دارند و بخش‌های جنوبی استان فارس، ازنظر توسعه در رتبه‌های آخر قرار گرفته‌اند.fa_IR
dc.format.extent1091
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherشهرداری شیرازfa_IR
dc.relation.ispartofمدیریت شهری نوینfa_IR
dc.relation.ispartofModern Urban Managementen_US
dc.subjectبرنامه‌ریزی گردشگریfa_IR
dc.subjectسلسله‌مراتب فضاییfa_IR
dc.subjectخدمات گردشگریfa_IR
dc.subjectمثلث فولرfa_IR
dc.subjectاستان فارسfa_IR
dc.titleارائه‌ی مدل برنامه‌ریزی گردشگری بر‌مبنای الگوی سلسله ‌مراتب فضایی (نمونه‌ی موردی: استان فارس)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد جغـرافیا و برنامه ریزی شـهری، دانشـگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانش‌آموخته‌ی کارشناسی مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه کرمانfa_IR
dc.contributor.departmentدانش‌آموخته‌ی کارشناسی‌ارشد اکوتوریسم، دانشگاه هرمزگانfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue11
dc.citation.spage45
dc.citation.epage74


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد