دوره 1, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • بررسی دانش حاکم بر هنرهای جدید در سطح شهر یزد 

  زارع زاده, فهیمه (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2019-11-22)
  خوانش عرصۀ هنر شهری نیازمند ادراک قوانین و شرایط حاکم بر آن یا به عبارتی دانش حاکمبر زمانش است. این دانش که در پژوهش حاضر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد چنین تعریفشده: دانش در هر زمان مبتنی بر نوعی ژرف اندیشی، ...

 • منابع تاریخ محلّی یزد 

  مسرت, حسین (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2019-11-22)
  استان کهن و دیرپای یزد، به دلیل ویژگی اقلیمی خود که سرزمینی گرم و خشک است، اسناد وکتب خطّی در آن کمتر مورد هجوم حشرات، آفتها و رطوبت ،همچنین بلایای طبیعی مانند: زلزله، سیلو آبدیدگی قرار می گیرند. ازینرو خوشبختانه ...

 • بررسی میزان پایبندی دانش آموزان دبیرستان های شهر یزد به فرهنگ عامه 

  زمانی فر, مصطفی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2019-11-22)
  دانش آموزان دبیرستانی نقش مهمی در فراگیری، حفظ و اشاعۀ فرهنگ عامۀ هر شهر یا روستادارند. بنابراین دستیابی به میزان آگاهی و پایبندی آنان نسبت به این مقوله برای برنامه ریزی هایبعدی از ضروریات است. در این تحقیق از ...

 • تحلیل بروندادهای علمی حوزه کتابخانه و یزد 

  مکی زاده, فاطمه؛ بیگدلو, اسماعیل (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2019-11-22)
  کتابخانه تنها نهاد اجتماعی شناخته شده ای است که زمینه کتابخوانی را فراهم و امر مطالعه راترویج می کند و موجودیت آن خود به خود هدف نبوده، بلکه هدف اصلی، خدمت به اجتماعاست. تحلیل زمینه های پژوهشی این حوزه می تواند ...

 • دغدغه های زیست محیطی در قالب هنر محیطی و شهری 

  مطلبی, شیوا؛ احمدی, بهرام (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2019-11-22)
  مشکلات زیست محیطی یکی از دغدغه های جهان معاصر است، در سال های اخیر در ایرانبرخی از هنرمندان با استفاده از رسانه های هنری نوین و با هدف به چالش کشیدن مخاطب، به بیانو شناخت این مشکلات پرداخته اند. هنر شهری علاوه ...

 • تحلیلی بر بازنویسی قصه‌های کلیله و دمنه اثر مهدی آذریزدی 

  حدادی, زهره؛ کمال الدینی, سید محمد باقر (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2019-11-22)
  ساده نویسی و بازآفرینی قصه ها و حکایات کهن از جمله حکایات دلنشین کلیله و دمنه از دیربازدر تاریخ ادبیات معاصر رایج بوده است. آثار مهدی آذریزدی نمونۀ برجسته ای از اینگونه آثار است.در این مجال در می یابیم که به ...