Volume 2, Issue 2

 

ارسال های اخیر

 • معنویت و علم، همگرایی یا واگرایی؟ 

  حسین نصر, سید (2013-04-01)
  معنویت معتبر نهایتا مبتنی بر وحیی از جانب روح‏القدس براساس اصول تغییرناپذیر است. علم متجدد نیز مبتنی بر مجموعه‏ای از مقدمات است، اما این مقدمات از آسمان نازل نشده‏اند; بلکه دستاورد آن فیلسوفانی هستند که عناصری را به هم ...

 • مفهوم حکمت در قرآن و حدیث 

  برنجکار, رضا (2013-04-01)
  برای روشن شدن معنای حکمت و جایگاه آن در اسلام، گذشته از تفسیر حکمت باید به ویژگی های مختلف آن، مانند منابع حکمت و شرایط حصول آن نیز توجه نمود. از آنجا که در آیات 12 تا 19 سوره لقمان به این جنبه ها اشاره شده است، ابتدا این ...

 • معنویت و عقلانیت، نیاز امروز ما 

  مصطفی ملکیان, دکتر (2013-04-01)
  بحث من از دین، تنها دین اسلام نیست؛ یعنی اگر بنابر این بود که در باب مسیحیت یا هر دین دیگری هم سخن به میان آورم، همین سخنان را به‏عینه تکرار می‏کردم. این بحث، یک بحث بیرون‏دینی است و بحثی درون‏دینی نیست؛ بنابراین استناد ...

 • ادب سلوک 

  کبرا, نجمدین (2013-04-01)
  ای بنده خدا بدان که خداوند متعال انسان را تنها بدان جهت آفریده است که به قلب او این امکان را بدهد که سیر و سلوک به سوی او را انجام دهد تا جمال و جلال او را مشاهده کند که در واقع غایت الغایان و هدف نهایی تمامی نعما ها و ...

 • ارتباط عقل و وحی در اسلام و مسیحیت 

  اعوانی, غلامرضا (2013-04-01)
  عقل دو عقل است عقل مکسبی که در آموزی تو در مکتب صبی عقل دیگر بخشـش یزدان بود چشـمه آن در میان جان بود این دو مرتبه عقل در نظر مولانا همان است که ابن عربی از آن به عقل وهبی و عقل کسبی تعبیر کرده است. از بحث فوق آشکار است ...