نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorGupta, B.en_US
dc.contributor.authorDass, B.en_US
dc.date.accessioned1399-07-09T11:45:50Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T11:45:50Z
dc.date.available1399-07-09T11:45:50Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T11:45:50Z
dc.date.issued2007-04-01en_US
dc.date.issued1386-01-12fa_IR
dc.identifier.citationGupta, B., Dass, B.. (2007). Composition of herbage in Pinus roxburghii Sargent stands: basal area and importance value index. Caspian Journal of Environmental Sciences, 5(2), 93-98.en_US
dc.identifier.issn1735-3033
dc.identifier.issn1735-3866
dc.identifier.urihttps://cjes.guilan.ac.ir/article_985.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/408607
dc.description.abstractIn the present study basal area and Importance Value Index (IVI) attributes of herbage were investigated in chir pine (Pinus roxburghii Sargent) stands of three different ages and also in open grassland in the sub-tropical region of Himachal Pradesh (India) during growing season (June to September). A higher basal area of the herbage was recorded in open grassland as compared to chir pine stands of different ages. Basal area of the vegetation increased gradually from July onwards and its highest values were recorded in September in all the systems. Amongst the chir pine stands basal area of herbage was recorded highest in tree stand followed by pole and sapling stands. IVI and basal area values of different species revealed that only few species were major contributors to the total basal area values of the vegetation at different times. The differences in the basal area of vegetation in the four systems at a particular time and changes as recorded in the basal area with the sampling time were found to be statistically significant.   REFERENCES  Anderson, R.C. (1965) Light and precipitation in relation to pine understory development. MSc. Dissertation, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, 51 p. Anderson, R.C., Loucks, O.L. & Swain, A.M. (1969) Herbaceous response to canopy cover, light intensity and throughfall precipitation in coniferous forests. Ecology, 50, 255-263. Chaturvedi, O.P., Saxena, A.K. & Singh, J.S. (1988) Structural and functional analysis of grassland under pine forest in central Himalayas. Acta Ecologica, 9, 167-168. Dalai, D. (1996) Productivity of grasses in relation to site quality in Pinus roxburghii Sargent plantations. MSc. Dissertation, Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan (H.P.), India. 74 p. Dass, B. (1995) System behaviour under Pinus roxburhii Sargent in Solan District (HP), MSc. Dissertation, Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan (HP), India, 94 p. Dutt, V. (1999) Production of understory vegetation in relation to LAI and solar interception under chirpine. MSc. Dissertation, Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan (H.P.), India, 122 p. Federer, C.A. & Tanner, C.B. (1966) Spectral distribution of light in the forest. Ecology, 47, 551-561. Grouzis, M. & Akpo, L.E. (1988) Influence of tree cover on herbaceous above- and belowground phytomass in the Sahelian zone of Senegal. J. of Arid-Environments. 35(2), 285-296. Guevara, S., Meave, J., Mareno, C. & Labrode, J. (1992) Floristic composition and structure of vegetation under isolated trees in neotropical pastures. J. of vegetation science. 3, 655-664. Guleria, V., NayitaL, R.K. & Gupta, B. (1999) Biomass dynamics of grasses under Pinus roxburghii Sargent trees growing at different aspects. Range Mgmt. & Agroforestry. 20, 208-211. Gupta, B. (1987) Structure, net primary productivity and nutrient cycling in grazed and ungrazed grassland ecosystem at Shardaghat, Shimla, PhD Dissertation, H P University, Shimla, India, 575 p. Gupta, B., Chauhan, P.S. & Dass, B. (2000) Composition of herbage in Pinus roxburghii Sargent stands: species diversity and density. Journal of Tropical Forest Science. 12, 444-449. Kapoor, K.S. (1987) Species composition, plant biomass and primary production in certain grassland ecosystems of Shimla hills. PhD Dissertation. H P University, Shimla, India. Lee, I.K. & Monsi, M. (1963) Ecological studies on Pinus densiflora forest. Effect of plant substances in the floristic composition of undergrowth. Botanical Management. 76, 410-413. Melkania, N.P. & Tondon, J.P. (1983) Grass cover and their biomass as influenced by protection in Western Temperate Himalayas. Forage Research. 9, 61-65. Misra, R. (1968) Ecology workbook. Oxford IBH publishing Co. Calcutta, India. pp. 244. Phillips, E.A. (1959) Methods of vegetation study. A Holtdryden book. Henry Holt & Co. Inc. Sajwan, S.S., Singh, K., Agnihotri, Y. & Misra, P.R. (1980) Forage yield in different habitats on the plateau of low Ambala Shiwaliks. Indian Forester, 106, 786-790.  Singh, J.S. & Yadava, P.S. (1974) Seasonal variation in composition, plant biomass and net primary productivity of a tropical grassland at Kurukshetra, India. Ecological Monograph. 44, 351-376. Singh, K.S. & Lal, P. (1969) Effect of Khejri (Prosopis spp Linn) and Babool (Acacia arabica) trees on soil fertility and profile characteristics. Ann. Arid Zone. 8, 33-36. Singh, R.P., Gupta, M.K. & Mathur, H.N. (1985) Effect of Pinus roxburghii plantations on the yield and composition of grasses in temperate region. Indian Forester. 111, 787-793. Trivedi, B.K. (1994) Seasonal changes in composition of grassland communities in district of Jhansi. Range Management and Agroforestry. 15, 123-129.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofCaspian Journal of Environmental Sciencesen_US
dc.subjectChir pineen_US
dc.subjectGrassesen_US
dc.subjectSedgesen_US
dc.subjectLegumesen_US
dc.subjectnonen_US
dc.subjectBasal areaen_US
dc.subjectStandsen_US
dc.titleComposition of herbage in Pinus roxburghii Sargent stands: basal area and importance value indexen_US
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentCollege of Forestry Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry, P. O. - Nauni, Solan - 173 230, H. P. India.en_US
dc.contributor.departmentCollege of Forestry Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry, P. O. - Nauni, Solan - 173 230, H. P. India.en_US
dc.citation.volume5
dc.citation.issue2
dc.citation.spage93
dc.citation.epage98


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد