نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنامداری, ابراهیمfa_IR
dc.contributor.authorطاهری, نسیبهfa_IR
dc.contributor.authorلرستانی, نرگسfa_IR
dc.contributor.authorباوان‌پوری, مسعودfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T11:36:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T11:36:49Z
dc.date.available1399-07-09T11:36:49Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T11:36:49Z
dc.date.issued2016-02-20en_US
dc.date.issued1394-12-01fa_IR
dc.date.submitted2015-09-03en_US
dc.date.submitted1394-06-12fa_IR
dc.identifier.citationنامداری, ابراهیم, طاهری, نسیبه, لرستانی, نرگس, باوان‌پوری, مسعود. (1394). بن‌مایه‌های مشترک عشق به وطن در اشعار ابراهیم طوقان و طاهره صفارزاده. دوفصلنامه ادب‌نامه تطبیقی, 2(1), 73-84.fa_IR
dc.identifier.issn2423-4559
dc.identifier.urihttp://comlitk.journals.pnu.ac.ir/article_3582.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/405583
dc.description.abstractوطن‌دوستی یا عشق به میهن یکی ازافتخارات انسان در طول تاریخ و جزو مهم‌ترین درون‌مایه‌های اشعار شاعران معاصر عرب و فارسی است. از جملۀ این شاعران، شاعران ملیگراى فلسطینى و ایرانی، ابراهیم طوقان و طاهره صفارزاده هستند که احساس عشق به وطن در جای جاى اشعارشان به‌خوبى آشکار است. شعر این دو شاعر جزئی از شعر مقاومت در جهان است که با نام فلسطین و ایران تجلی می‌یابد. در شعر دو شاعر بن‌مایه‌های مشترکی مانند وطن‌پرستی، آزادی و عدالت‌خواهی، مدح قهرمانان و شهیدان وطن، دعوت به مبارزه در راه وطن و کاشتن بذر امید نسبت به آیندۀ درخشان وطن را می‌توان مشاهده کرد. دو شاعر در بیان عشق خویش به وطن از نمادها و اساطیر برای اشاره به وجود دشمنان و استعمارگران وطنِ خویش بهره گرفته‌اند و با این کار توانستند مردم سرزمین خویش را به پایداری و مقاومت در برابر بیداد حاکمان ظالم زمان برانگیزانند، با این تفاوت که حضور نمادها و اسطوره‌ها در شعر صفارزاده بیشتر و ملموس‌تر از شعر طوقان است. در مقالۀ پیش رو بر آنیم به بررسی مفهوم عشق به وطن در اشعار این دو شاعر بپردازیم و مضامین مشترک سیاسی و اجتماعی مرتبط با میهن‌دوستی در اشعار آن‌ها را به صورت تطبیقی و با ارائۀ شواهد بررسی کنیم.fa_IR
dc.format.extent312
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه پیام نورfa_IR
dc.relation.ispartofدوفصلنامه ادب‌نامه تطبیقیfa_IR
dc.subjectابراهیم طوقانfa_IR
dc.subjectطاهره صفارزادهfa_IR
dc.subjectادبیات تطبیقیfa_IR
dc.subjectوطن‌دوستیfa_IR
dc.titleبن‌مایه‌های مشترک عشق به وطن در اشعار ابراهیم طوقان و طاهره صفارزادهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نورfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ‏fa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب و عضو پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ‏اسلامی واحد اسلام آباد غرب‏fa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور کرمانشاهfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue1
dc.citation.spage73
dc.citation.epage84


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد