دوره 18, شماره 8

 

ارسال های اخیر

 • بحران و امنیت نقد 

  مهیمنی, مازیار (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  در روایت فیلیپ داروس از تاریخ نقد ادبی در اروپای پس از جنگ، سه دورۀ اصلی از هم متمایز می‌‌شوند: نخست دوره‌‌ای صورت‌‌گرا و ساختارگرا، با محوریت رویکردهای زبانی و زبان‌‌شناختی، که داروس آن را واکنشی منفی به ...

 • عرفان شرقی در آثار کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست و ملک‌الشعرای روسی 

  یحیی‌پور, مرضیه؛ معتمدنیا, معصومه؛ کریمی مطهر, جان‌اله (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  در این مقاله، ضمن معرفی کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست سدۀ بیستم روسیه معروف به ملک‌‌الشعرا و شمس‌‌الشعرا در ادبیات روسی، به آن‌‌دسته از اشعار با مضامین شرقی وی، که هم‌سو با اساس مکتب سمبولیست روسی است، پرداخته شده است. ...

 • نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی 

  محمودی, محمد هادی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  نقد و ارزیابی کتاب‌‌های آموزشی یکی از مباحث مهم در زمینة تهیه و تدوین منابع درسی است. در همین راستا، مقالة حاضر به ارزیابی و نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتة مهندسی (عطایی و همکاران 1394)، از ...

 • نقش خوانندة آرمانی در نقد ادبیات داستانی 

  صافی پیرلوجه, حسین (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  هدف از تگارش این جستار تبیین فرایند خوانش و فهم متن با تأکید بر مفهومی به‌نام «خوانندة فرضی» است؛ مفهومی که ازیک‌سو ...

 • روند افول نقد نو در فرانسه 

  زختاره, حسن (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  نقد تاریخی حقیقت اثر را در برون­متن یا همان انگارة مؤلف ­می­جست­. نگاه این رویکرد به مرحلة آفرینش اثر گرایش داشت و نیت­ مؤلف را تنها معنای قطعی و یگانه حقیقت اثر می­انگاشت. ناکارآمدی آن در بررسی برخی از آثار، نبود توجه ...

 • نقد کتاب دستور کاربردی نوین زبان ایتالیایی 

  شیخ‌الاسلامی, مه‌زاد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  در این جستار، نگارنده بر آن است تا به بررسی ساختاری و محتوایی بخش نخست کتاب آموزش قوانین و قواعد دستوری زبان ایتالیایی به زبان‌‌آموزان پایه با عنوان دستور کاربردی نوین زبان ایتالیایی (

 • نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان جامعه‌شناسی 

  طاهرخانی, رضا؛ کاربخش راوری, رحیمه؛ زمانی جمشیدی, رباب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  ارزیابی انتقادی کتاب‌های آموزش زبان گامی حیاتی در تدوین برنامه‌های درسی است. این نیاز به‌ویژه برای مطالب و کتب تازه‌منتشرشده مشهود است. درنتیجه، در این مقاله ...

 • نقدی بر کتاب Metodi e protagonisti della critica letteraria 

  عسگری, فاطمه (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  نقد ادبی شاید یکی از مهم‌ترین مباحث مدنظر رشته‌های ادبیات و زبان‌های ...

 • نقد کتاب بررسی همه‌جانبة متون روسی 

  کلاشی, ناهیده (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  موضوع این مقاله معرفی و بررسی کتاب بررسی همه‌جانبة متون روسی تألیف حسین غلامی و آزاده مزینی از انتشارات پژوهشگاه ...

 • آموزش زبان انگلیسی به دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی نقد برنامه، کتاب پایة هفتم، و کتاب معلم 

  رمضانی, احمد؛ میهن‌دوست, پیوند (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  هدف از این مقاله تحلیل وضعیت آموزش زبان انگلیسی به دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی، بررسی انتقادی کتاب دانش‌‌آموز و کتاب کار (پایۀ هفتم) و کتاب راه

 • نقد کتاب توهّمی به‌نام جمع‌گرایی؛ سوء‌برداشت‌های مباحث شناخت مردمان ژاپن و ریشه‌های آن (集団主義という錯覚:日本人論の思い違いとその由来) 

  رضائی, علیرضا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  کتاب توهّمی به‌نام جمع‌گرایی؛ سوء‌برداشت‌های مباحث شناخت مردمان ژاپن و ...

 • تحلیل و نقد ارزش‌های فرهنگی در مجموعه‌کتاب‌های درسى American English File 

  درخشان, علی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  باوجود اهمیت تلفیق زبان و فرهنگ، تلاش‌‌های کمی به‌‌منظور بررسی و تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌‌های درسی آموزش ...

 • آثار آلدو پالاتسسکی: آثاری بین ادبیات و هنر 

  رمضان‌ کیایی, محمدحسین؛ منتصری, زهره (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  آلدو پالاتسسکی (Aldo palazzeschi)، با نام مستعار آلدو جورلانی (Aldo Giurlani)، شاعر و داستان‌سرای ...

 • نقد «برنامة آموزش آواشناسی» در مقطع کارشناسی رشتة زبان روسی در ایران ضرورت‌ها، مشکلات، و راه‌کارها 

  دست‌آموز, سعیده؛ رسولی, مهسا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  در مقالة حاضر، برنامة آموزش درس آواشناسی در مقطع کارشناسی رشتة زبان روسی موردبررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی ضرورت‌ها، ریشه

 • نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی با متون روزنامه 

  حسینی, سید آیت (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  در این مقاله کتاب آموزش زبان ژاپنی با متون روزنامه، تألیف اوسامو میزوتانی و نوبوکو میزوتانی، معرفی و نقد

 • ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة اول دورة متوسطة اول: پراسپکت یک 

  احمدی‌صفا, محمد؛ دنیایی, شادی؛ سهرابی, شیلان؛ فراهانی, مجتبی؛ خاسمی, دایان؛ ساعدپناه, الهه (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-10-23)
  هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة اول دورة متوسطة اول (هفتم)، پراسپکت یک، است که در سال‌های اخیر توسط وزارت آموزش و ...