دوره 17, شماره 6

 

ارسال های اخیر

 • نقدی بر کتاب آموزش‌وپرورش تطبیقی: رویکردها، روش‌ها، و اصول 

  معدن دار آرانی, عباس (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  طی چند دهة اخیر رقابت‌های آموزشی باعث توجه روزافزون اندیشمندان به درک تحولات و نوآوری‌ها و شیوه‌های حل‌وفصل چالش‌های آموزش‌وپرورش در دیگرجوامع شده است. در این زمینه، رسالت اصلی علم آموزش‌وپرورش تطبیقی مطالعة انتقادی شباهت‌ها ...

 • نقد کتاب آموزش و پرورش فرهنگ‌ها و جوامع 

  عصاره, علیرضا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  لوتان کوی در کتاب آموزش و پرورش فرهنگ‌ها و جوامع نظریه‌ای عمومی و جهان‌شمول از آموزش و پرورش ارائه کرده است. این کتاب در دو بخش «بیان مسئله» شامل سه فصل (نظریه و مفاهیم، کلیت و پیچیدگی، و فهم و توضیح) و «ارائۀ ...

 • درآمدی انتقادی بر «دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک‌ها)» 

  مطور, معصومه؛ علی‌آبادی, خدیجه؛ مزینی, ناصر؛ دلاور, علی؛ نیلی احمدآبادی, محمدرضا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  هدف از نگارش این مقاله معرفی و نقادی دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک‌ها) است. برای تحقق این هدف، از روش پژوهش «کاوش‌گری فلسفی انتقادی» استفاده شد. جامعة آماری دربرگیرندة همة منابع اعم از کتاب‌ها، مقالات، مطالعات، و پژوهش‌های ...

 • ارزش‌یابی کیفیت درون‌داد‌های رشتة مدیریت آموزشی در دورة‌ کارشناسی ارشد 

  عبدالهی, بیژن؛ عینی, مریم؛ سعیدی, یاسین (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  هدف از نگارش این مقاله ارزش‌یابی کیفیت درون‌دادهای رشتة مدیریت آموزشی در دورة کارشناسی ارشد است. این پژوهش به‌لحاظ روش از نوع پیمایشی است. جامعة آماری را همة اعضای هیئت‌علمی، مدیران گروه‌های آموزشی، و دانشجویان ورودی سال ...

 • تأثیر برنامة درسی پنهان در رفتار هنرجویان هنرستان‌های تربیت بدنی 

  صمدی, پروین؛ حیدری, رقیه (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامۀ درسی پنهان در رفتار هنرجویان تربیت بدنی و دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر تهران انجام شده است و روش پژوهش توصیفی ــ‌تحلیلی است. جامعۀ آماری در این پژوهش دانش‌آموزان و هنرجویان متوسطۀ شهر ...

 • نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ آموزش‌وپرورش تطبیقی: آموزش‌وپرورش ابتدایی و آموزش‌وپرورش پیش‌دبستان 

  رحیمی‌نژاد, ویدا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  آموزش‌وپرورش تطبیقی نظامی تحقیقی است که به‌منظور دست‌یابی به شناخت جدید در زمینه‌های نظری و عملی، ازطریق مقایسة دو یا چند نظام تربیتی در کشورها و مناطق مختلف یا ادوار تاریخی متفاوت، ما را یاری می‌دهد. مراد از تطبیق بررسی ...

 • از علوم کتاب‌داری تا علم اطلاعات و اطلاع‌رسانی نقدی بر کتاب مبانی علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی 

  رادفر, حمیدرضا؛ نوری, سولماز (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  اهمیت تدریس منابع اطلاعاتی و کتاب‌های علمی مستند، جذاب، و محرک برای دروس آشنایی با مبانی رشته‌های مختلف به‌منظور جذب‌کردن و علاقه‌مندسازی تازه‌واردان و مشتاقان هر علمی بر کسی پوشیده نیست. در این راستا، کتاب مبانی علوم ...

 • نقدی بر کتاب تربیت‌بدنی در مدارس 

  حلاجی, محسن (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  هدف از نگارش این پژوهش نقدی بر کتاب تربیت‌بدنی در مدارس است. پرسش‌نامة «نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی (کتب ملی)» به‌منزلة ابزار و چهارچوب نقد استفاده شد. کتاب تربیت‌بدنی در مدارس دارای 441 صفحه، چهار ...

 • بررسی و نقد کارآفرینی سازمانی با تأکید بر شناسایی محورها و موانع کارآفرینی سازمانی موردمطالعه: وزارت ورزش و جوانان 

  زیویار, فرزاد؛ فراهانی, ابوالفضل؛ کشاورز, لقمان (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  این مسئله برای مدیران به‌‌اثبات رسیده ‌است که امروزه شرایط سازمان‌ها به‌گونه‌ای است که حل مشکلات و تنگناها نیازمند ارائة راه‌حل‌های جدید و منابع متفاوت است و بدون تردید یکی از مهم‌ترین منابع برای تحقق این امر بهره‌گیری از ...

 • درآمدی انتقادی بر نظریه‌های «آشوب و پیچیدگی» 

  حسینی, سیدمحمدحسین (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  هدف از نگارش این مقاله توصیف و نقد نظریه‌های آشوب و پیچیدگی است. بنابراین، از روش پژوهش «کاوش‌گری فلسفی انتقادی» استفاده شد. جامعة آماری دربرگیرندة همة کتاب‌ها، مقالات، مطالعات، و پژوهش‌های مرتبط با موضوع بود که حداکثر ...

 • ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران با تأکید بر جایگاه این دانشگاه‌ها در نظام‌های مطرح رتبه‌بندی 

  امیدی‌فر, رضا؛ قلعه‌ای, علیرضا؛ حسنی, محمد؛ موسوی, میرنجف (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  هدف از این تحقیق ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران با تأکید بر جایگاه این دانشگاه‌ها در نظام‌های مطرح رتبه‌بندی است. پژوهش حاضر ازنظر هدفْ کاربردی، ازنظر ماهیتْ توصیفی ـ تحلیلی، و ازنظر روش جمع‌آوری اطلاعاتْ میدانی ...

 • نقدی بر کتاب مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش‌و‌پرورش) 

  انصاری, عبداله (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  برای نقد کتاب مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش‌وپرورش) از فرم داوری شورای بررسی متون و کتب علوم‌ انسانی استفاده شد. طبق نتایج، ارائۀ تفصیلی و یک‌پارچة مبحث بودجه‌ریزی، به‌هم‌راه قابلیت خواندن، نوع خط، و کیفیت چاپ ...

 • نقد و تحلیل کتاب نامه‌های زینب تربیت فطری در اسارت تربیت رسمی 

  حسینی, سیدحسین (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  تفاوت تعلیم‌و‌تربیت رسمی با تعلیم‌و‌‌تربیت مبتنی‌بر فطرت الهی انسانی و سازوکارهای هریک همواره از مهم‌ترین مباحث در حوزة فلسفة تعلیم‌و‌تربیت و قلمرو علوم‌تربیتی و تحلیل ویژگی‌های نظام آموزشی بوده است. هدف از این مقاله تحلیل ...

 • نقدی بر کتاب برنامۀ درسی و آموزش هنر در آموزش‌و‌پرورش 

  امینی, محمد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-11-22)
  یکی از کارکردهای اساسی نظام آموزشی که اجرای آن در مدارس و مراکز آموزشی کشور، به‌دلیل تنگناها و سوءتفاهمات مختلف، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است تربیت هنری دانش‌آموزان است. طی چند سال اخیر برخی تلاش‌های علمی و پژوهشی برای ...