دوره 19, شماره 36

 

ارسال های اخیر

 • تحلیل ساخت و معنا در مصباح‌الهدایه و نسبت آن با گفتمان عرفانی 

  محققی, عبدالمجید؛ حیات داودی, فاطمه؛ اکبرزاده, میترا (دانشگاه یزدYazd University, 2018-05-22)
  سخن­کاوی و تحلیل گفتمان به تجزیه و تحلیل پیوندهای درونی متن که ساختار آن را تشکیل می­دهد، می­پردازد. در درک این پیوندهای درونی، تحلیل ساختار و هماهنگی معنایی اجزا و عناصر متن ضروری است؛ زیرا منجر به خوانش عمیق اثر ...

 • کیفیّت بازتاب آپوکالیپس در گذار از عصر اسطوره‌ به حماسه 

  صادقیان, فتانه؛ صفاری, محمد شفیع؛ قاسم زاده, سید علی (دانشگاه یزدYazd University, 2018-05-22)
  یکی از مؤلّفه­های مشترک متون دینی و عرفانی «مکاشفه» یا «آپوکالیپس» است. بازتاب آپوکالیپس در خلال متون دینی، حماسی، عرفانی و اساطیری ملل مختلف نشانة حضور ژرف و نقش کم­نظیر عناصر ماورای طبیعی در ایجاد پیوندهای ناگسستنی میان ...

 • تحلیل پرسش‌محور شعر «هنوز در فکر آن کلاغم» احمد شاملو 

  واعظ, بتول؛ حاجی آقا بابایی, محمد رضا (دانشگاه یزدYazd University, 2018-05-22)
  تفسیر و تحلیل شعر، فرآیندی است که تنها با بررسی زبانی و بلاغی و یا در چارچوب یک نظریّة ادبی به صورت مجزّا نمی‌توان به فهم جامع و حداکثری از آن دست یافت. تفسیر و تحلیل شعر، زمانی دشوارتر می‎

 • بررسی انواع روابط بینامتنی اشعار احمد عزیزی و قرآن کریم 

  شاهرخی, فرنگیس؛ صادقی, اسماعیل؛ سنگری, محمدرضا (دانشگاه یزدYazd University, 2018-05-22)
  بررسی تأثیرپذیری شاعران از متون دیگر، از جذّاب‌ترین مقوله‌های نقد ادبی است. شعر عزیزی از رهگذر تأثیرپذیری از قرآن و سرشار بودن از پشتوانه‌های قرآنی از عناصر و مناسبات بینامتنی فراوانی برخوردار است که با توجّه به ...

 • توجّه به قرینه‌های همسان در تصحیح اشعار عربی خاقانی 

  اصغری بایقوت, یوسف (دانشگاه یزدYazd University, 2018-05-22)
  بخشی از دیوان خاقانی را اشعار عربی وی به خود اختصاص داده؛ این بخش به سبب فقدان تصحیح موفّق همچنان آشفته و غامض است. از مطالعۀ نسخه‌های خطّی و چاپی دیوان خاقانی بدین نتیجه می‌رسیم که ناسخان و مصحّحان در ضبط و گزینش ...

 • مقایسة شعر «عشق بتان» رشید وطواط با شعر «ذخیرة» آپولینر 

  دین محمدی کرسفی, نصرت الله (دانشگاه یزدYazd University, 2018-05-22)
  کالیگرام(Calligramme)، نوعی شعر کانکریت(Concrete poetry)است که گیوم آپولینر(1918-1790)، شاعر فرانسوی، آن را برای اوّلین‌بار در ادبیّات فرانسه مطرح ...

 • انتساب طریق‌التّحقیق به حکیم سنایی 

  احمدی, جمال؛ زمانی, سارا (دانشگاه یزدYazd University, 2018-05-22)
  حکیم سنایی غزنوی(529- 467 هـ) بدون تردید از استادان مسلّم شعر فارسی در قرن­های گذشته است. او اوّلین شاعری است که به صورت جدّی مباحث کلامی، حکمی و عرفانی را وارد شعر فارسی کرد. هم محتوای مثنوی را دگرگون کرد، هم ...

 • آذر برزین در متون پهلوانی پس از شاهنامه 

  غفوری, رضا (دانشگاه یزدYazd University, 2018-05-22)
  آذربرزین پسر فرامرز، یکی از یلان نامدار منظومه‌های حماسی پس از شاهنامه است. برای نخستین بار در بهمن‌نامه است که آذربرزین بدون هیچ مقدّمه‌ای وارد داستان می‌شود و پس از کین‌خواهی از بهمن، دیگر سخنی از او به میان ...