دوره 16, شماره 30

 

ارسال های اخیر

 • در هم تنیدگی خوشه های موسیقایی، معنایی و زبانی در مقالات شمس 

  حیدری, علی؛ میرزایی, مریم (دانشگاه یزدYazd University, 2015-07-23)
  مقالات شمس، از جمله متونی است که محمل بسیاری از تمهیداتی گردیده که منجر به تخطی سیاق طبیعی نثر به سوی شعرگونگی کلام می‌شود. شعر سپید، برای رشد خود، عناصر شاعرانة زیادی از متون کلاسیک، بویژه، کتب صوفیانه اخذ کرده است. این ...

 • تحلیل عناصر داستان آفرینش آدم در مرصادالعباد 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه یزدYazd University, 2015-07-23)
  «مرصاد العباد» نجم‌الدّین رازی (متوفّی654ق) یکی از مهمّترین آثار منثور در میان متون عرفانی- تعلیمی است. نجم رازی در تألیف این کتاب از روش‌ها و شگردهای مختلفی استفاده کرده است؛ اصول و تعالیم تصوّف را با زبانی روان بیان کرده ...

 • بررسی و نقد کارکرد حصر و قصر در غزلیّات‌ حافظ 

  صیادکوه, اکبر؛ خلیلی جهرمی, الهام؛ رزمجو بختیاری, شیرین (دانشگاه یزدYazd University, 2015-07-23)
  خواجه شمس‌الدّین محمّد حافظ شیرازی‌‌ توانمندی‌های متعدّد ی در حوزه‌های مختلفِ زبان، اندیشه، ذوق هنری، بلاغت‌دانی، قدرت در طنز، هستی‌شناسی خاص و... دارد. یکی از ظرایف هنربلاغی وی را می‌توان در بهره‌گیری از ابزار «حصر ...

 • بازتاب عناصراقلیمی در داستانهای روستایی امین فقیری 

  سالاری, قاسم؛ شانظری, علیرضا؛ یوسفی نیا, شکریه (دانشگاه یزدYazd University, 2015-07-23)
  مطالعه در حوزة عناصر اقلیمی و محیطی در ادبیّات‌ به شاخة جدیدی در تحقیقات ادبی مربوط     می‌شود که از آن به عنوان نقد زیست محیطی (ecocritism) یاد می‌کنند . تفاوت در خاستگاه‌های اقلیمی، باعث ایجاد تمایزات سبکی و فکری و ادبی ...

 • بازشناسیِ روایات «اکوان دیو» در سنّتِ داستانیِ ایران 

  آیدنلو, سجاد (دانشگاه یزدYazd University, 2015-07-23)
  داستان نبرد رستم و اکوان دیو یکی از روایات مستقل و در عین حال کوتاهِ شاهنامه (186 بیت در تصحیح دکتر خالقی مطلق) است که احتمالاً به دلیل این اختصار، کمتر از روایاتِ پهلوانیِ رستم، در ادب رسمی و عامیانه مورد توجّه قرار گرفته ...

 • شخصیّت پردازی با رویکرد روانشناختی در داستان سیاوش 

  زارعی, فخری؛ موسوی, سید کاظم؛ مددی, غلامحسین (دانشگاه یزدYazd University, 2015-07-23)
  عنصر «شخصیّت» از عناصر مهمّ داستان‌پردازی است. این عنصر متناسب با موضوع و مطابق با اصول و تکنیک‌های داستان‌پردازی نوین درگسترة داستان‌های شاهنامه حضور دارد. پردازش هر شخصیّت به گونه- ای مؤثّر، سبب ایجاد ارتباط عمیق‌تر میان ...

 • تأثیر دوران کودکی در بروز اختلال خودشیفتگی خاقانی 

  قشقایی, سعید؛ رهنما, خدیجه (دانشگاه یزدYazd University, 2015-07-23)
  پژوهش حاضر به بررسی خودشیفتگی در قصاید خاقانی اختصاص دارد. در تعریف خودشیفتگی آمده است که: افراد خودشیفته به نحوی بسیار غیر واقع‌بینانه در مورد خود و توانایی‌هایشان اغراق می‌کنند؛ به دیگران اهمّیّت نمی‌دهند و برایشان ارزشی ...