دوره 15, شماره 28

 

ارسال های اخیر

 • ترکیبِ برشده گوهر،جان و خرد در بیتی از دیباچة شاهنامه 

  اردستانی رستمی, حمیدرضا (دانشگاه یزدYazd University, 2014-09-23)
  در دیباچة شاهنامه، این بیت: ز نام و نشان و گمان برتر است/ نگارندة برشده گوهر است، نهاده شده که مفسّرانِ شاهنامه از «برشده گوهر» در مصراع دوم، تعبیرهایی چون آسمان، انسان، آفریدگار و جان داشته اند. نوشتار پیشِ رو، با توجّه ...

 • بررسی عناصر دینی و اندیشههای عرفانی در حماسة جهانگیرنامه 

  غفوری, رضا؛ غفوری, محمدرضا (دانشگاه یزدYazd University, 2014-09-23)
  جهانگیرنامه سرودة شاعری گمنام به نام مادح است که در دوران جایگزینی حماسه های دینی، جای حماسه های ملّی و با هدف نیکفرجامی برای داستان رستم و سهراب ساخته شده است؛ نقش نقالان و راویان داستانهای حماسی ایران در سرودن این ...

 • نقش صنعت نفت در ظهور سه نویسندۀ صاحب سبک مکتب داستان نویسی جنوب 

  نوریان, سید مهدی؛ حاتم پور, شبنم (دانشگاه یزدYazd University, 2014-09-23)
  همچنانکه ظهور صنایع در شهری شدن جوامع سنتی و رشد مدرنیزه تأثیر بسیار داشته است؛ باعث تغییراتی در فرهنگ، ادبیّات و هنر این جوامع نیز گردیده است.  آرمان شهری که انسان از پیشرفت صنعت در انتظار آن بود با تمام جذّابیت ها،کشش ...

 • بررسی دو حکایت از باب سوم مرزبان نامه بر بنیاد «الگوی کنش» گریماس 

  علی اکبری, نسرین؛ محمدی, خدیجه؛ ریزه وندی, سمیرا (دانشگاه یزدYazd University, 2014-09-23)
  ساختارگرایی یکی از رایج­ترین و دیرپاترین مکتب­های روایت شناسی است. این دیدگاه به پیروی از زبانشناسی پایه‌ریزی شد؛و در پی تدوین دستور زبان داستان بود تا بتواند ساختار روایت­های پایه(هسته) را توضیح دهد. بر اساس نظر ...

 • آمیختگی شطح با کاریکلماتور در نثر احمدعزیزی 

  درویشعلی پورآستانه, لیلا؛ صفایی, علی (دانشگاه یزدYazd University, 2014-09-23)
     احمدعزیزی (     ـ 1337) از چهره های موفق ادبیات معاصر در حوزه های شعر، نثر و روزنامه نگاری است، وی که از احیاگران شطح در دورهء معاصر است ، با اتّکا به دستاوردهای شطح قدما و افزودن تکنیک های ...

 • بررسی وزن اشعار سعیدا نقشبند یزدی 

  نجاریان, محمدرضا (دانشگاه یزدYazd University, 2014-09-23)
       سعید نقشبندی‌ یزدی‌، متخلّص‌ به‌ «سعیدا»، از شاعران‌ غزلسرای‌ سبک هندی یا اصفهانی قرن‌ یازدهم‌ هجری‌ است‌ ‌.او خود را ریزه خوار خوان جامی، نظامی، سنایی و عطّار دانسته، ارادتی خاص به خواجة ...

 • اثر پذیری ساختاری کلیله و دمنه از اشعار ابوالفرج رونی 

  امیری, لیلا؛ واردی, زرین تاج؛ ریاحی زمین, زهرا (دانشگاه یزدYazd University, 2014-09-23)
  اثر پذیری ساختاری کلیله و دمنه از اشعار ابوالفرج رونی*   ابوالفرج رونی از پیشگامان تغییر سبک شعر فارسی از خراسانی به عراقی است. او با روحیة مبتکرانة خود دست به ابداع و نوآوری­های بسیاری زده است که ...

 • پایان ناپذیری شخصیّت در داستان پایانی سیمین دانشور 

  عزتی, الناز؛ مدرسی, فاطمه (دانشگاه یزدYazd University, 2014-09-23)
  داستان«متبرک باد خلیفه بودن انسان بر زمین، متبرک باد» آخرین داستان، از آخرین مجموعه، یعنی کتاب «انتخاب»از سیمین دانشور است؛ داستانی است که شخصیّت اصلی در مواجهه با مرگ، با ایجاد نشانگان مضمونی از سوی ...

 • تحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس مربع ایدئولوژیک ون­دایک 

  حامدی شیروان, زهرا؛ زرقانی, سید مهدی (دانشگاه یزدYazd University, 2014-09-23)
  در این نوشتار، داستان رستم و شغاد از شاهنامه در چهارچوب «تحلیل گفتمان انتقادی از دیدگاه ون­دایک» بررسی می­شود. پس از طرح مسأله و بیان پیشینة تحقیق، «رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی» را به طور کلی و رویکرد ون­دایک را ...

 • نگرشی تازه بر مأخذشناسی قصّهء شاه و کنیزک 

  پارسانسب, محمد (دانشگاه یزدYazd University, 2014-09-23)
    چکیده مأخذیابی و ریشه­شناسی حکایات مثنوی، به طور رسمی، سابقه­ای به قدمت تألیف کتاب مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی دارد و بدون شک، این پژوهش کم­نظیر، بسیاری از ابهامات موجود در این زمینه را مرتفع کرده­است. با ...

 • تحلیل تشبیهاتِ روضه الانوار 

  نبی لو, علیرضا (دانشگاه یزدYazd University, 2014-09-23)
  دکتردر مقالة حاضر، تشبیهات روضه الانوار، از جهات مختلف ساختاری،موضوعی،ارکان تشبیه،کیفیت وجه شبه، مفرد و مرکب بودن، زاویة تشبیه و...بررسی و تحلیل شده است. سپس با بررسی آماری و بسامدی مباحث، نگرش خواجو در کاربرد تشبیهات ...

 • دگرگونی درون مایةقصّه های عرفانی در بازنویسی های آذریزدی 

  عارفی, اکرم؛ شعبان زاده, مریم (دانشگاه یزدYazd University, 2014-09-23)
  چکیده مهدی آذریزدی(1388-1300) از پیشگامانِ بازنویسی آثار کهن برای کودکان و نوجوانان، بین سال‌های 1336 تا 1369 مجموعة هشت جلدی «قصّه‌های خوب برای بچه‌های خوب» را بازنویسی کرد. انتقال درون‌مایة اخلاقی در کنار ...