مرور دوره 1395, شماره 16 بر اساس تاریخ انتشار

 • بررسی رابطه بین مصرف فرهنگی و رضایت شغلی در بین مدیران و کارکنان 

  رضا حیدر نژاد, علی؛ ودیعه, ساسان؛ ترکان, فرح (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2016-12-21)
  زمینه و هدف: رضایت شغلی می‌تواند از عوامل مختلف اثر پذیرد. در این میان مصرف فرهنگی، به عنوان یکی از ابعاد اصلی سبک زندگی و نیز به عنوان شاخصی از وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی؛ می‌تواند پیش‌بینی کننده رضایت شغلی باشد. این ...

 • طراحی الگوی سازمان شایسته‌محور، با تأکید بر مدیریت راهبردی شایستگی 

  حسین‌پور, داود؛ کرمانشاهی, شقایق (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2016-12-21)
  زمینه و هدف: در محیط پیوسته متغیر و رقابتی، الگوهای شایستگی می‌توانند به متخصصان حرفه‌ای در بهبود مهارت‌ها و کارآمدی نیروی انسانی- به‌منظور انطباق با تقاضاهای متغیر بازار و پاسخ‌دهی به چالش‌های فعالیت در سازمان- کمک شایانی ...

 • بررسی تأثیر تغییر ساختار مشاغل بر رضایت شغلی کارکنان، در یکی از یگان‌های انتظامی 

  شریعتی, مسعود؛ مجیدی, عبداله؛ خجسته, محمد (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2016-12-21)
  زمینه و هدف: ساختار سازمان و مشاغل- چه از منظر ذهن‌گرایی و چه با رویکرد عین‌گرایی- بر روی عملکرد و متغیرهای رفتاری نیروی انسانی تأثیر محسوس دارد. یافتن و ساختن ساختار مناسب، می‌تواند به عنوان یک مزیت رشددهنده برای سازمان، ...

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استخدام نیروی انسانی، در سازمان‌های دولتی ایران 

  حسن پور, اکبر؛ یوسفی زنوز, رضا؛ موسوی, پریسا (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2016-12-21)
  زمینه و هدف: در اختیار داشتن افرادی مستعد و توانمند، می‌تواند نه‌تنها مزیت رقابتی سازمان محسوب شود؛ بلکه فقدان و یا نقص دیگر منابع را نیز جبران کند. عملکرد سازمانی تا حد زیادی وابسته به عملکرد نیروی انسانی سازمان است. ...

 • تأثیر کارشیفتگی (اعتیاد به کار) بر اخلاق حرفه‌ای 

  باباییان, علی؛ علیزاده, حسین؛ عزیزی, کوروش (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2016-12-21)
  زمینه و هدف: فشارها و خواسته‌های نامحدود سازمانی، افراد را مجبور می‌کند که مدام در حال کار کردن باشند؛ در نتیجه، احتمال شکل‌گیری «کارشیفتگی» در آن‌ها افزایش می‌یابد. پدیده کارشیفتگی به ویژه در مشاغلی همچون نظامی که به دقت ...

 • رابطه بین رفتار شهروندی- سازمانی مدیران و بهره‌وری سازمانی 

  احمدی, مسعود (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2016-12-21)
  زمینه و هدف: تغییرات سریع و فزاینده، رقابت جدی در صحنه جهانی و لزوم افزایش بهره‌وری، سازمان‌ها را وادار می‌کند تا کارکنان و مدیرانی را داشته باشند که فراتر از وظیفه تعیین شده عمل کنند. می‌توان گفت؛ بخش مهمی از افزایش ...

 • بررسی رابطه ریسک و قابلیت پیش‌بینی سود بانک‌های پذیرفته شده در سازمان بورس 

  ابدالی, علی (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2016-12-21)
  زمینه و هدف: سود یکی از اطلاعات مهم و اصلی صورت‌های مالی است. یکی از عواملی که در پیش‌بینی سود باید مورد توجه قرار گیرد؛ ریسک است. ریسک عبارت است از تهدیدی فرصت‌زا به امید دستیابی به یک یا چند موفقیت یا منفعت؛ بنابراین ...