فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی

ارسال های اخیر

 • بررسی تأثیر درک سیاست‌های سازمانی بر انگیزه خود مختاری با نقش واسطه‌‌ای خلق و خوی کار کارمندان بانک مهر اقتصاد 

  ادیب‌زاده, مریم؛ خورشیدی, حسن (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2021-03-21)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درک سیاست‌های سازمانی بر انگیزه خود مختاری با نقش واسطه‌‌ای خلق و خوی کار کارمندان بانک مهر اقتصاد انجام شده است. روش تحقیق پژوهش، از منظر گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات پیمایشی بوده، و جمع ...

 • بررسی ‌تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر عدم تقارن اطلاعاتی 

  معصومی, سیدرسول؛ محمدی اوات, سید حسن (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه سبب غیر شفاف شدن روند معاملات شده و پیامدهای نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر بررسی ‌تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر عدم تقارن اطلاعاتی است. روش‌شناسی: پژوهش ...

 • تببین نقش میانجی جو سازمانی در رابطه بین عوامل سازمانی در جلوگیری از فرسودگی شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان گیلان 

  همایون فر, مهدی؛ فدایی اشکیکی, مهدی؛ صلاحی, فریبا؛ شایان, علی (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2021-03-21)
  چکیده زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین عوامل سازمانی (عدالت سازمانی و جوّ اخلاقی) و فرسودگی شغلی کارکنان در فرماندهی انتظامی استان گیلان انجام گرفته است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی- همبستگی و ...

 • طراحی مدل نتایج عملکرد و پایداری مبتنی بر نوآوری؛ تبیین قابلیت دو سو توانی 

  امینی خیابانی, غلامرضا؛ زارعی, عظیم آله؛ فیض, داود (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2021-03-21)
  نوآوری ابزاری برای تمایز است و اگر نتایج آن جذاب باشد عامل بهبود عملکرد سازمان در شرایط رقابتی خواهد بود. اما علی‌رغم این که نوآوری به عنوان منبع خلق ارزش شناخته شده است همواره از برخی تبعات منفی ناشی از آن به ویژه در حوزه ...

 • شناسایی شایستگی های مدیران منابع انسانی جهت موفقیت در بحران کرونا با رویکرد کسب و کار دیجیتال 

  کوشکی جهرمی, علیرضا (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: توسعه حضور تکنولوژی و شکل‌گیر عصر دیجیتال با سرعت در حال گسترش است تا آنجا که برخی پژوهشگران معتقدند، 65 درصد کودکان مشاغلی را تجربه می کنند که امروز وجود ندارد و این نشان دهنده پویایی منابع انسانی در عصر ...

 • ارزیابی الگوی مدیریت استعداد با تاکید بر فرآیندهای استعدادیابی و استعدادپروری 

  ابیلی, خدایار؛ نارنجی ثانی, فاطمه؛ رحمتی, سارا (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2021-03-21)
  هدف از این پژوهش، ارائه الگوی مدیریت استعداد بر اساس فرآیندهای استعدادیابی و استعدادپروری می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها کمی از نوع پژوهش‌‌های توصیفی–همبستگی است. جامعه آماری این ...

 • طراحی و تبیین مدل ارتقای بهره وری منابع انسانی در بخش دولتی 

  شکوهی, یدالله؛ موسوی, محمد؛ حضوری, محمدجواد (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای و مؤسسات خدماتی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین ارتقای بهره‌وری منابع ...

 • طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار همسو با حکمرانی مطلوب پایدار در نظام اداری ایران 

  جلالی فراهانی, علیرضا؛ موسی خانی, مرتضی؛ الوانی, سید مهدی؛ کاظمی, ابوالفضل (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: مقاله حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار در نظام اداری ایران در راستای حکمرانی مطلوب با تاکید بر رویکرد ارزشی نگاشته شده است. روش‌شناسی: پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و به روش آمیخته می‌باشد. بخش ...

 • طراحی سازوکارهای حکمرانی در شرایط تحریم 

  اله قلی پور, رحمت؛ ابویی, محمد؛ پیران نژاد, علی؛ فاضلی, محمد؛ علی زاده, مهدی (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: کشور ایران از جمله کشورهایی است که همواره با تحریم مواجه بوده و تحریم های مختلف برروی صنایع آن تاثیرگذار بوده است. همچنین موفقیت هر صنعتی وابسته به شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ای است که در آن قرار گرفته است. ...

 • مدیریت استعداد در اسناد سیاستی جمهوری اسلامی ایران 

  پورصادق, ناصر؛ اسلامی, آذر؛ حقیقی, مسعود (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: هدف از این پژوهش واکاوی خط مشی ها، برنامه ها، طرح های جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت استعداد در کشور است. روش شناسی: در این پژوهش از روش تحلیل محتوا، جهت بررسی اسنادی استفاده شد. جامعه پژوهش اسناد سیاستی ...

 • ارائه الگوی انگیزه خدمت عمومی در سازمان های دولتی با تکیه برمنویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) 

  کاوند, ندا؛ محمدی مقدم, یوسف؛ مرجانی, امیر بابک (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2021-03-21)
  زمینه و هدف: انگیزه خدمت عمومی در چند دهه اخیر به علت اثر مثبت آن بر روی عملکرد فردی و سازمانی مورد تأکید اندیشمندان مدیریت دولتی نوین بوده است . هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی انگیزه خدمت عمومی مطابق با ارزش های ایرانی- اسلامی ...

 • نقد زبان حماسی و ارتباط آن با تصویرگرایی در سه اثر شاهنامه فردوسی، اسکندرنامه نظامی و خاوران نامه خوسفی 

  بینا, مریم؛ اشرف زاده, رضا؛ تقوی, مجید (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2019-10-23)
  درنقد زبان حماسی، چگونگی کار رفت زبان در نوع ادبی حماسی بررسی می‌شود. بر این اساس که بین نوع ادبی حماسی و زبان به کار رفته در آن، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. به همین منظور نگارنده در این رساله، به شیوه توصیفی و تطبیقی و به ...

 • تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی طرد شدگی در محیط کار 

  رجبی فرجاد, حاجیه؛ رجبی فرجاد, حاجیه؛ طزری, مهدی؛ طزری, مهدی (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2020-12-21)
  زمینه و هدف: سازمان‌ها برای دست‌یابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمان‌ها نیازمند منابع انسانی متعهد، دارای انگیزه و کارآیی بالا هستند. بنابراین شناخت نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر کارآیی آن‌ها برای به‌کارگیری هر چه مطلوب‌تر ...

 • رابطه پیش‌بینی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی دوسوتوانی و نقش تعدیل‌گر پویایی محیطی 

  نیک منش, شمس الدین؛ نیک منش, شمس الدین؛ رضا‌زاده, اکبر؛ رضا‌زاده, اکبر؛ عاقلی, میثم؛ عاقلی, میثم (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2020-12-21)
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پیش‌بینی سازمانی برعملکرد سازمانی با نقش میانجی دوسوتوانی و نقش تعدیل‌گر پویایی محیطی صورت گرفت. روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی–پیمایشی است. جامعه ...

 • طراحی مدل ریسک های منابع انسانی برمبنای نظریه پردازی داده بنیاد 

  روایی, سلطنت؛ روایی, سلطنت؛ قلی پور, آرین؛ قلی پور, آرین؛ حسنقلی‌پور یاسوری, طهمورث؛ حسنقلی‌پور یاسوری, طهمورث؛ قالیباف اصل, حسن؛ قالیباف اصل, حسن (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2020-12-21)
  زمینه و هدف: با توجه به اهمیت سرمایه انسانی باید به ریسک‌های منابع انسانی اهتمام ویژه‌ای داشت. در این راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ریسک‌های منابع انسانی، در یکی از مراکزآموزش عالی کشور انجام شده است. روش‌شناسی: پژوهش ...

 • ارائه الگوی آماده سازی کارکنان در شرف بازنشستگی ناجا 

  بجانی, حسین؛ بجانی, حسین؛ رحمتی, داریوش؛ رحمتی, داریوش (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2020-12-21)
  زمینه و هدف: برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های دقیق و کارآمد از سوی مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی کارکنان در شرف بازنشستگان امری ضروری بود است. از این‌رو هدف اصلی این مقاله ارائه الگویی ...

 • احصاء و تبیین روش های آسیب زا در تربیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین 

  احمدی, رحیم؛ احمدی, رحیم؛ کریمی خویگانی, روح الله؛ کریمی خویگانی, روح الله؛ رضایی, صادق؛ رضایی, صادق (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2020-12-21)
  زمینه و هدف: یکی از عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گسترش همه‌جانبه آموزش و تربیت صحیح و کارآمد نیروی انسانی است. هدف از پژوهش حاضر، احصاء و تبیین روش‌های آسیب‌زا در تربیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین بوده ...

 • حکمرانی اخلاقی در بخش عمومی از دیدگاه نهج‌البلاغه 

  قربانی‌زاده, وجه‌الله؛ قربانی‌زاده, وجه‌الله؛ شریعتی, مسعود؛ شریعتی, مسعود؛ رضایی منش, بهروز؛ رضایی منش, بهروز؛ خسروپناه دزفولی, عبدالحسین؛ خسروپناه دزفولی, عبدالحسین (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2020-12-21)
  زمینه و هدف: حکم‌رانی در هر جامعه با نظام ارزش‌ها آن جامعه پیوندی ناگسستنی دارد. ارزش‌ها، هویت دولت را در عرصه عمل و خط‌مشی گذاری تعیین می‌بخشند، از این‌رو فهم ارزش‌های برای حکم‌رانان امری حساس و در عین‌حال پیچیده است. یکی ...

 • ارائه مدلی جهت بازی وارسازی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی 

  بی آزار, احمد؛ بی آزار, احمد؛ مرتضوی, مهدی؛ مرتضوی, مهدی؛ شاه قلیان, کیوان؛ شاه قلیان, کیوان (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2020-12-21)
  زمینه و هدف: اخیراً تفکر بازی‌محور در حال گسترش به بسترهای غیر بازی شامل زمینه‌های سازمانی از جمله مدیریت منابع انسانی است، با توجه به افزایش کاربردهای آن، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بازی‌وارسازی مدیریت منابع انسانی در ...

 • مستندسازی تجربیات مدیران اسلامی در تربیت و پرورش منابع انسانی 

  اکبری خرم, فرزان؛ اکبری خرم, فرزان؛ مختاریان پور, مجید؛ مختاریان پور, مجید (دانشگاه علوم انتظامی امین, 2020-12-21)
  زمینه و هدف: توسعه دانش مدیریت اسلامی از دریچه های مختلفی قابل حصول است که آنچه تاکنون بیشتر توسط محققان این حوزه دنبال شده مراجعه به متون دینی بوده است. اما یکی دیگر از روش های توسعه این دانش مستندسازی تجربیات مدیران ...

View more