مرور دوره 13, شماره 49 بر اساس عنوان

 • اقتضائات‌گذار به زنجیره تأمین الکترونیکی استاندارد محور و لزوم ارتقاء امنیت اطلاعات در آن 

  رامک, مهراب؛ پورولی, بهروز؛ ظهرابیان, محمد (معاونت آماد و پشتیبانی ناجا, 2014-06-22)
  در نگاه کلی، جوامع بشری را می توان مجموعه‌ای از زنجیره های تامین به هم پیوسته‌ی متشکل از دولت‌ها، سازمان‌ها، ملت‌ها و غیره، که هر جزء نقش مشابه یا متفاوتی را در زنجیره های تأمین مختلف ایفاء می نماید، تصور نمود. با گسترش ...

 • الگوی مفهومی زنجیره تأمین ناب ناجا 

  آقایی, میلاد؛ شریفی, عیسی (معاونت آماد و پشتیبانی ناجا, 2014-06-22)
  امروزه آماد رسانی و پشتیبانی موثر برای شروع و ادامه ماموریت های واحدهای عملیاتی، به عنوان یکی از مباحث اساسی سازمان‌های نظامی و انتظامی مطرح است و این سازمان ها در پی آن هستند تا بتوانند با استفاده از رویکردهای نوین و ...

 • بررسی تأثیر اجرایی نمودن مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد معاونت آماد و پشتیبانی ناجا 

  آقایی, میلاد؛ کولیوند, حسن (معاونت آماد و پشتیبانی ناجا, 2014-06-22)
  پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع که محصول آراء و نظرات اندیشمندان علم مدیریت همچون دمینگ، جوران، ایشیکاوا و سایرین می‌باشد در اواسط قرن بیستم و پس از جنگ دوم جهانی در کشور ژاپن نه تنها موجب بازسازی مجددصنایع آن کشور گردید ...

 • بررسی مولفه‌های زنجیره تأمین سبز در موسسات صنعتی؛ 

  خدابخشی, محمد؛ ناصری, سپیده؛ دهقان, فریبا (معاونت آماد و پشتیبانی ناجا, 2014-06-22)
  جهانی سازی، افزایش مقررات سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، فشار و درخواست مشتریان در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی باعث شده است سازمان‌ها به بررسی اقدامات لازم جهت به کارگیری مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)، به منظور بهبود عملکرد ...

 • بررسی میزان انطباق‌پذیری سند راهبردی سند راهبردی آماد و پشتیبانی ناجا با راهبردهای پلیس 

  جعفری, محمد (معاونت آماد و پشتیبانی ناجا, 2014-06-22)
  زمینه و هدف: آماد و پشتیبانی ناجا به عنوان یکی از رده های ستادی، نقش غیر قابل انکاری در میزان توفیق پلیس بر عهده دارد. یکی از عواملی اساسی که موجب افزایش میزان قابلیت معاونت آماد و پشتیبانی در جهت حمایت از ماموریت های پلیس ...

 • بررسی نقش سامانه جامع کنترل اموال در اجرای مأموریت‌های سازمانی 

  ابراهیمی, کریم (معاونت آماد و پشتیبانی ناجا, 2014-06-22)
  در دنیای متحول امروزی به سبب پیچیدگی مسائل و مشکلات با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی واستفاده سازمان‌ها از سیستم‌های اطلاعاتی نیاز به اطلاعات برای تصمیم گیری مدیریت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و هر سازمانی که ...

 • طراحی و پیاده سازی الگوی مدیریت دانش درسازمانهای نظامی – انتظامی 

  نصرت پناه, سیاوش؛ فضل‌الله تبار, حامد (معاونت آماد و پشتیبانی ناجا, 2014-06-22)
  با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی ساختارهای دانش در سازمان و هدایت آن در راستای یک سیستم یکپارچه مدیریت دانش، تحقیق حاضر به طراحی و پیاده سازی الگوی مدیریت دانش برای یکی از مجموعه های علمی یکی ازسازمان های نظامی - انتظامی ...

 • نگرشی آسیب‌شناسانه به اجرای فرایند انتقال دانش در مدیریت زنجیره‌ی تامین 

  روح الهی, احمدعلی؛ نوروزی, عباس (معاونت آماد و پشتیبانی ناجا, 2014-06-22)
  سازمان‌های نظامی برای ورود به دوران "دفاعی دانایی‌محور" بایستی اهمیت مدیریت دانش را درک نمود و توانایی مقابله و انطباق با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند. بیتردید در حوزه دفاعی، مدیریت بهینه لجستیک یکی از حیاتی‌ترین ...