دوره 12, شماره 33

 

ارسال های اخیر

 • پدافند غیرعامل، رسانه و شبکه های ماهواره ای کُرد زبان 

  پورنقدی, بهزاد (سازمان عقیدتی سیاسی ناجاThe Ideological-Political Organization of I. R. I. Police, 2015-06-22)
  زمینه: با ورود به عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروزه رسانه ها و شبکه های ماهواره ای به عنوان ابزار قدرتمند تهاجم فرهنگی و غلبه بر افکار عمومی یک ملت، جامعه و کشور محسوب می شود که شناخت اهداف امنیتی این پدیده نوظهور و ...

 • تأثیرامیدواری به خدا در سعادت دنیوی و اخروی فرد وعوامل دستیابی به آن 

  احمری, حسین؛ مریم غلامحسین نژاد (سازمان عقیدتی سیاسی ناجاThe Ideological-Political Organization of I. R. I. Police, 2015-06-22)
  امیدواری،احساس مطلوبی است که از ایمان و شناخت نسبت به مبدأ هستی حاصل می شود و این تحفه گران بها، موجب نیل انسان به سعادت دنیا وکمال مطلوب ابدی است.اما انسان عصر حاضر،برخلاف پیروزی هایی که بر عوامل طبیعی به دست آورده ،پیوسته ...

 • تأثیرهوش معنوی در ارتقاء عملکردشغلی کارکنان پلیس 

  حسن خلیلی حسین آبادی, سید؛ احمد خلیلی جولرستانی, سید؛ مختار درخشان (سازمان عقیدتی سیاسی ناجاThe Ideological-Political Organization of I. R. I. Police, 2015-06-22)
  معناداری زندگی فردی وسازمانی کارکنان ازبرنامه های راهبردی سازمان های اثر بخش محسوب می شود.معناداری در زندگی فقط به مفهوم زندگی نمی پردازد ،بلکه نگرشی عمیق تربه آن دارد و زندگی را ازتمامی ابعاد مورد بازنگری ومشاهده قرارمی ...

 • شیوههای علمی و اثربخش پلیس در اجرای فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر 

  الله اکبری دستک, فیض (سازمان عقیدتی سیاسی ناجاThe Ideological-Political Organization of I. R. I. Police, 2015-06-22)
  فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر، بهعنوان یکی از اصلیترین بنیادهای فروعات دینی اسلام در گستره وسیعی از آموزههای متون مقدس قرآن و حدیث بهروشنی مورد تأکید قرار گرفته و اجرای آن ضامن حیات و بالندگی جامعه اسلامی و ترک آن نافی ...

 • عوامل موثر افزایش امنیت اجتماعی وچالش های فراروی آن در پرتو پیشگیری خانواده مدار 

  مهدی احمدی موسوی, سید؛ شهاب کارگر بیده؛ علی مظفر (سازمان عقیدتی سیاسی ناجاThe Ideological-Political Organization of I. R. I. Police, 2015-06-22)
  پیشگیری خانواده مدار به معنای به کارگیری اقدامات حمایتی و پیشگیرانه در خانواده به منظور جلوگیری از بزه کار شدن اطفال و نوجوانان است. این گونه پیشگیری همانند سایر گونه های پیشگیری از جرم،ارتباط بسیار زیادی با امنیت جامعه ...

 • بررسی مبانی نظری احترام به شخصیّت انسانی مجرمان در طول مجازات 

  ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مهدی دهقان علیشاهی (سازمان عقیدتی سیاسی ناجاThe Ideological-Political Organization of I. R. I. Police, 2015-06-22)
  در اسلام، مجازات مرتکب جنایاتی مانند قتل، سرقت و خیانت در امانت،اموری مانند قصاص، قطع دست، حبس و یا شلّاق است؛ ولی چنین مجازات هایی مجوّزی برای توهین و تحقیر مجرم نیست؛ یعنی سزای هر عمل مجرمانه ای در شرع و قانون مشخّص شده ...

 • نگاهی تربیتی به ویژگی های پلیس مطلوب در قرآن و روایات اسلامی 

  ناظر, مسلم؛ حسینی, حمید (سازمان عقیدتی سیاسی ناجاThe Ideological-Political Organization of I. R. I. Police, 2015-06-22)
  مهارت و فن پلیسی چیزی است که در دانشکده های پلیس آموزش داده می شود و همه داوطلبان این شغل شریف نیز به آن احاطه پیدا می کنند ؛ اما تربیت در معنای پرورش منش فردی و اجتماعی چیزی است که منحصر به دوره یا دانشکده خاصی نیست ؛ ...

 • آسیب شناسی فرهنگی تجمّل گرایی دررفتارهای فردی و راهکارهای قرآنی و روایی پیشگیری از آن 

  افسردیر, حسین؛ رحیمی, عصمت (سازمان عقیدتی سیاسی ناجاThe Ideological-Political Organization of I. R. I. Police, 2015-06-22)
  گرایش به زیبایی و جمال دوستی یکی از ابعاد وجودی انسان است و آیات و روایات و سیره عملی معصومان(ع) آن را تأیید نموده است. لذا تجمّل و جمال به خودی خود بار منفی ندارند. اما آنچه در این بین مورد نکوهش شدید اسلام قرار گرفته ...

 • بدون عنوان 

  ا لله اکبری دستک, فیض (سازمان عقیدتی سیاسی ناجاThe Ideological-Political Organization of I. R. I. Police, 2015-06-22)