مرور دوره 1384, شماره 6 بر اساس عنوان

 • امتیازات اجتماعی برای سربازان در کشور آلمان 

  مطالعات و تحقیقات آموزش و نیروی انسانی ناجا, مرکز (مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا, 2005-12-22)
  این مقاله مروری بر خدمت وظیفه در کشور آلمان و امتیازات اجتماعی سربازان در این کشور است.

 • آشنایی با فعالیت‌های پلیس ملی فرانسه 

  رستمی, عبدالرضا (مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا, 2005-12-22)
  این مقاله مروری بر پلیس فرانسه و فعالیت‌های این پلیس است. مواردی چون تعداد کارکنان، بودجه، موقعیت مکانی بخش‌های مختلف پلیس و ...

 • جرائم رایانه‌ای و قوانین مبارزه با آن در ایران و جهان 

  کاوند, رضا (مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا, 2005-12-22)
  تکنولوژی با تمام محاسنی که برای بشر داشته است معایبی نیز در بر داشته، که بشر کنونی، همواره در حال چاره‌جویی آن بوده است. یکی از تکنولوژی‌هایی که رویای انسان‌ها را به واقعیت نزدیک‌تر کرده، رایانه و شبکه اینترنت است، این ...

 • مدیریت اسلامی و پیام‌هایی از نهج البلاغه 

  قربانعلی, محمدرضا (مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا, 2005-12-22)
  این مقاله نگاهی به مدیریت اسلامی و پیام‌هایی از نهج البلاغه در این خصوص دارد.