دوره 08, شماره 31

 

ارسال های اخیر

 • بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنواسیون مریدا 

  باقری, فاطمه (پلیس آگاهی ناجا, 2015-06-22)
  چکیده پولشویی در حقوق کیفری به عنوان یکی از جرایم نوین در حال یافتن جایگاه خویش است، عبارت است از فعل و انفعالاتی که توسط مرتکبان جرایم و افراد مرتبط انجام میگیرد تا درآمدهای نامشروع ناشی از جرم را به صورت درآمدهایی مشروع ...

 • صحنه های ساختگی جرم و نقش آنها در جرم یابی 

  جهانگیری پور, علی؛ جهانگیرپور, علی (پلیس آگاهی ناجا, 2015-06-22)
  درتحقیقات جنایی، گاهی مواقع مشاهده می شود، که مجرم یا مجرمان با اعمال تغییر در صحنه جرم، قصد گمراه کردن کارآگاهان و به انحراف کشاندن تحقیقات و فرار از مجازات جرم ارتکابی را دارند. شناسایی این گونه تغییرات، روش بسیار مناسب ...

 • تبیین شیوه ها و رفتارهای امضایی مجرمین و نقش آنها در جرم یابی 

  منصوری شیخ جان, بهزاد (پلیس آگاهی ناجا, 2015-06-22)
  چکیده همه سال در کلیه کشورها، تعداد بسیاری از جرائم یا کشف نمیشوند یا مرتکبین آنها شناخته نمیشوند. نظر به اینکه هدف نهایی در دادرسی کیفری، کشف جرم است، علوم جرمیابی در سراسر فرآیند کیفری کاربرد دارند. با توجه به پیچیدگیهای ...

 • بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا 

  باقری, فاطمه (پلیس آگاهی ناجا, 2015-06-22)
  پولشویی که امروزه در حقوق کیفری به عنوان یکی از جرایم نوین در حال یافتن جایگاه خویش است، عبارت است از فعل و انفعالاتی که توسط مرتکبان جرایم و افراد مرتبط انجام می گیرد تا درآمدهای نامشروع ناشی از جرم را به صورت درآمدهایی ...

 • روش های اسپکترومتری برای تجزیه جنایی مایعات بدن 

  سادات مرادی, نسرین؛ خارا, افشین (پلیس آگاهی ناجا, 2015-06-22)
  مایعات بدن یکی از محکم ترین ادله در علوم جنایی می باشد زیرا از طریق مطالعه DNA امکان شناسایی افراد به صورت منحصر به فرد با کمترین خطا را فراهم می کند. بعد از مرور مجموعه تست ها و روش هایی که تا کنون توسط کارشناسان جنایی ...

 • حسگرهای پلیمری برای تشخیص نیترو آروماتیک های منفجره 

  خانجانی, سمیه (پلیس آگاهی ناجا, 2015-06-22)
  چندین پلیمر در تشخیص مواد منفجره نیترو آروماتیک استفاده شده است. تشخیص آن ها متکی بر هر دو برهم کنش الکترونیکی و ساختاری بین مواد حسگر و نمونه تجزیه ای هست. خاموشی پلیمرهای لومینسانس با کمبود الکترونی مواد منفجره نیترو ...

 • جایگاه کاراگاه در کشف جرم 

  بیابانی, غلامحسین؛ مقیمی, محمدرضا (پلیس آگاهی ناجا, 2015-06-22)
  چکیده پلیس آگاهی سابقه طولانی در مبارزه با جرم و مجرمین را در بین پلیس های کشف جرم در شناسنامه خود دارد. و به عنوان قدیمی ترین پلیس کشف جرم به ایفای وظیفه می پردازد. اما آنچه این پلیس را بین سایر پلیس ها نماد جدا ناشدنی ...

 • بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه مورد مطالعه (تهران بزرگ سال 1393) 

  هندیانی, عبدالله؛ وفادار, حسین؛ کرمی, احمد (پلیس آگاهی ناجا, 2015-06-22)
  سرقت وسائط نقلیه به عنوان یکی از جرایم شایع و دارای بیشترین فراوانی در بین سایر جرائم در تهران بزرگ مطرح می باشد( 16%از کل جرائم در سال 1393 ). با این تفاسیر سرقت وکشف وسائط نقلیه برای مسئولین و متولیان برقراری امنیت ...

 • بررسی تاثیر سبک های مدیریت روسای پلیس آگاهی در کشف وسائط نقلیه 

  الله هندیانی, عبد؛ وفادار, حسین؛ کرمی, احمد (پلیس آگاهی ناجا, 2015-06-22)
  چکیده سرقت وسائط نقلیه به عنوان یکی از جرایم شایع و دارای بیشترین فراوانی در بین سایر جرائم در تهران بزرگ مطرح میباشد(61% از کل جرائم در سال1393). با این تفاسیر سرقت وکشف وسائط نقلیه برای مسئولین و متولیان برقراری امنیت ...

 • نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت رویکرد تطبیقی 

  یزدانیان, محمدرضا (پلیس آگاهی ناجا, 2015-06-22)
  چکیده اهمیت قرار بازداشت موقت که آزادی افراد را مورد تعرض و تهدید قرار داده و به طور کامل آن را سلب مینماید، اقتضاء میکند که صدور آن تابع قواعد و ضوابط دقیق و خاصی باشد و ساز و کارهای لازم به منظور کنترل و نظارت بر قرار ...

 • جایگاه کارآگاه درکشف جرم 

  بیابانی, غلامحسین؛ مقیمی, محمدرضا (پلیس آگاهی ناجا, 2015-06-22)
  پلیس آگاهی سابقه طولانی در مبارزه با جرم و مجرمین را در بین پلیس های کشف جرم در شناسنامه خود دارد. و به عنوان قدیمی ترین پلیس کشف جرم به ایفای وظیفه می پردازد. اما آنچه این پلیس را بین سایر پلیس ها شاخص می سازد؛ سرعت، دقت ...

 • نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد قرار بازداشت موقت: رویکرد تطبیقی 

  یزدانیان, محمدرضا (پلیس آگاهی ناجا, 2015-06-22)
  اهمیت قرار بازداشت موقت که آزادی افراد را مورد تعرض و تهدید قرار داده و به طور کامل آن را سلب می نماید، اقتضاء می کند که صدور آن تابع قواعد و ضوابط دقیق و خاصی باشد و ساز و کارهای لازم به منظور کنترل و نظارت بر قرار موصوف ...