دوره 03, شماره 10

 

ارسال های اخیر

 • بررسی روشهای اصلاح و تغییر سلاحهای کمری مشقی و تبدیل آنها به سلاحهای غیراستاندارد گرم 

  ترکاشوند, اعظم (پلیس آگاهی ناجا, 2010-03-21)
  یکی از دشواری هایی که جامعه امروز ما با آن مواجه است، تکرار جرم توسط بزهکاران حرفه ای است. آنچه مسلم است قوانین کشور ما در تعقیب مجرمان و برخورد با آنها از هیچ اقدامی فرو گذار نکرده است، اما آنچه موجب تجری تبهکاران میشود، ...

 • پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران 

  بابایی کنگ لو, جابر؛ رستمی غازانی, امید (پلیس آگاهی ناجا, 2010-03-21)
  پیشگیری از جرم از ضرورت های زندگی اجتماعی است که لازمه آن انجام مطالعات جرم شناختی برای شناسایی علل وقوع جرائم و خصایص جرم شناختی جرائم است. در این وادی پیشگیری از جرم با برخی چالش های نظری و عملی مواجه است که فائق آمدن ...

 • تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز 

  رضا ابراهیمی, محمد؛ جاویده, مصطفی؛ رضا کیوان پور, محمد (پلیس آگاهی ناجا, 2010-03-21)
  استفاده از روشهای مطرح در داده کاوی در زمینه تحلبل جرائم، دانش جوانی است که منجر به صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه نیروهای پلیس شده است. یکی از عرصه های به کار گیری دانش داده کاوی در این حوزه، تحلیل داده های فضایی ...

 • ارزش اثباتی آثار انگشت در دعاوی کیفری و نقش پلیس در تشخیص هویت 

  جانی پور, مجتبی؛ مقیمی, مهدی؛ عباسی ناوند, مراد (پلیس آگاهی ناجا, 2010-03-21)
  کشف علمی جرائم از جمله دیدگاه های سیستمی مربوط به حوزه علوم جزایی است که رابطه تنگاتنگی با علوم طبیعی و فیزیولوژی دارد که با به خدمت گرفتن این علوم در اثبات جرائم میتوان گام محکمتر و مطمئنتری در عرصه حقوق جزا و پلیس علمی ...

 • زبان شناسی قانونی: بررسی شهادت در دادگاه با توجه به ویژگیهای زبانی 

  مؤمنی, نگار (پلیس آگاهی ناجا, 2010-03-21)
  زبان شناسی قانونی (حقوقی) شاخه ای میان رشته ای از زبان شناسی و حقوق است که از سال ١٩٩٧ در محافل زبان شناسی و حقوق آمریکا و اروپا رشد کرده است و از آن زمان هر روز از زبان شناسان در ارائه اسناد و شهادت در دادگاه ها جهت کشف ...

 • مدیریت بر حافظه های سازمانی و بانکهای اطلاعاتی 

  بیابانی, غلامحسین (پلیس آگاهی ناجا, 2010-03-21)
  امروزه سازمان های پیشرو و پیشتاز برای بهبود عملکردشان، در حال گذار از دوران ذخیره سازی دانش فردی کارکنان به سوی دوران نگهداری دانش برای منافع سازمانی هستند، زیرا سازمان ها به دانش تولید شده و موجود در سازمان به عنوان یک ...

 • تشخیص هویت انسان از روی تصاویر گوش 

  پوریزدان پناه کرمانی, علی (پلیس آگاهی ناجا, 2010-03-21)
  گوش انسان یک منبع جامع و کامل برای شناسایی هویت افراد است که کاربردهای فراوانی دارد. به موجب احتیاجات روز افزون برای امنیت در محل های عمومی مختلف و به این دلیل که گوش افراد قابل رؤیت است، تصویر آن حتی بدون متوجه شدن و ...

 • دسته بندی منطق های جرائم با استفاده از رو شهای دسته بندی ابرگراف 

  کاوه یزدی, فاطمه (پلیس آگاهی ناجا, 2010-03-21)
  با توجه به اهمیت روزافزون علم داده کاوی و نقش کلیدی آن در علوم جنایی و قضایی، نمونه ای از مسائل دسته بندی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است که می تواند زمینه ساز پیش بینی هایی برای پیشگیری از جرم باشد. دسته بندی ...