دوره 1386, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • علوم جنایی : مفهوم و گونه ها 

  نیازپور, امیرحسن (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2007-06-22)
  علوم جنایی یا علوم جزایی شاخه ای از علوم انسانی- اجتماعی است که به مطالعه بزهکاری، چگونگی پاسخ دهی به آن، چرایی و چیستی ضمانت اجراها، تشکیلات عدالت جنایی و به طور کلی مسائل مربوط به بزهکاری می پردازد. این شاخه براساس ...

 • تاثیر حاشیه نشینی بر میزان بزهکاری در کلان شهر ها 

  مهاجرین, رضا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2007-06-22)
  مقاله پیش رو بر آن است تا با نگاهی از درون به مطالعه پدیده حاشیه نشینی و علل شکل گیری آن و آسیب های اجتماعی حاصل از آن پرداخته و با مطرح ساختن انواع و فراوانی بزهکاری در حاشیه کلان شهرها، (با نحله های بزهکاری) در آخرهم به ...

 • رفتار با متهم با توجه به مواد 14 و15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 

  اویسبراد, دیوید؛ طه, فریده (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2007-06-22)
  دادرسی عادلانه و بر خورداری مطلوب افراد از این حق یکی از حقوق مسلم شهروندان می باشد که در اسناد بین المللی و قوانین اساسی و داخلی اکثر کشور ها مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین اسناد حقوق بشری مرتبط « میثاق ...

 • بررسی عوامل انتظامی موثر بر سرقت اماکن تجاری (مغازه )شهر شیراز 

  اکبر قهرمانی, علی؛ کوه آرا, مسعود (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2007-06-22)
  در این مقاله عوامل انتظامی موثر بر سرقت اماکن تجاری شهر شیراز با هدف شناسایی این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است و سوال اصلی تحقیق عبارت بوده از اینکه آیا علل انتظامی بر وقوع سرقت تاثیرگذار بوده است؟ فرضیه های مورد نظر در ...

 • پلیس ، مدارس و پیشگیری از جرم ، بررسی مقدماتی تجربیات موجود 

  شاو, مارگارت؛ محمد نسل, غلامرضا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2007-06-22)
  درگیر شدن پلیس در امور مدارس، پدیده جدیدی نیست. از بیش از نیم قرن گذشته، نیروهای پلیس بسیاری از کشورها، از طرق فراوان با مدارس ارتباط برقرار کرده اند. در بیشتر این مدت، این نقش آفرینی محدود به گردآوری دانش آموزان گریزان ...

 • بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم (با رویکرد انتظامی) 

  حسین نجفی ابرند آبادی, علی؛ شیری, عباس؛ محمد نسل, غلامرضا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2007-06-22)
  ایحه پیشگیری از وقوع جرم مدت ها است در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است. در این میزگرد سعی می کنیم وظایف و جایگاه نیروی انتظامی در زمینه پیشگیری را که در این لایحه تعریف و تعیین شده است، مورد بحث قرار دهیم. در ...

 • بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی واحدهای عملیاتی انتظامی فوریت های پلیس110 

  الهی, شعبان؛ آقا گل زاده, غلامحسین (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2007-06-22)
  نیروی انسانی موتور محرکه بهره وری در یک سازمان می باشد. نیروی انسانی تنها منبع مولدی است که به هیچ وجه با مصرف کمتر نمی شود. بلکه براساس تجربه و مهارت هرچه قدر بیشتر کار کند، اثر بخشی و کارآمدی آن افزایش می یابد به شرط ...

 • بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم ( با رویکرد قضایی) 

  حسین نجفی ابرندآبادی, علی؛ شیری, عباس (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2007-06-22)
  به موجب ماده یک لایحه پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدام های لازم برای جلوگیری از وقوع آن. در این تعریف، ابتدا پیش بینی و برآورد میزان خطر وقوع ...