مرور دوره 1389, شماره 14 بر اساس عنوان

 • اورژانس اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم 

  موسوی چلک, سیدحسن (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-03-21)
  سیب های اجتماعی و جرائم در تمام جوامع وجود داشته است و در جوامع مختلف برای کنترل و کاهش آن ها و نیز برای مقابله با آن ها برنامه های متعددی تدوین و اجرا شده است. جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. شاید به دلیل اهمیت این ...

 • بررسی رابطه شیوه های تربیتی والدین و نگرش به رفتارهای بزهکارانه در بین نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران 

  فضلی, وحید (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-03-21)
  هدف کلی از این تحقیق رسیدن به پاسخ این سؤال بوده که آیا بین شیوه های تربیتی والدین و نگرش به رفتارهای بزهکارانه رابطه وجود دارد؟ آزمودنی های پژوهش 686 نوجوان 15 تا 18 سال شهر تهران (شاغل به تحصیل در مدارس دولتی) بودند که ...

 • جایگاه حمایت از بزه دیدگان خشونت های خانوادگی از دیدگاه پلیس انتظامی 

  کورسوران و شانون آلن, ژاکلین (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-03-21)
  در تحقیق زیر یک برنامه معاضدت و مداخله در زمان بحران با حضور پلیس ـ قربانی در یک دوره زمانی شش ماهه، جهت شناسایی تاثیر آن بر نتایج کار پلیس مورد ارزیابی قرار گرفته است. اطلاعات گرفته شده از گزارش های پلیس در پرونده های تیم ...

 • رویکرد جامعه محور به پیشگیری از جرم در پلیس ایران 

  نوروزی, بهرام؛ افراسیابی, علی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-03-21)
  کنترل پلیسی جامعه محور رویکردی است که در آن نهاد پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای تعریف شده در نظام عدالت کیفری، از همکاری و مشارکتِ نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل ایجادکننده جرم استفاده می کند و در تلاش است ...

 • نظام اداری و قاچاق کالا؛ از علت شناسی تا راهکارهای پیشگیرانه 

  توکلی, کیاندخت (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-03-21)
  پدیده قاچاق کالا امروزه به عنوان یکی از چالش های مهم جامعه مدنی و نظام عدالت کیفری مطرح است. افزایش میزان ارتکاب این نوع بزهکاری، به عنوان یکی از مصادیق جرائم اقتصادی و ارتباط آن با پدیده فساد اداری ـ که موجبات تشدید پیامدها ...

 • پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال 

  نیازپور, امیرحسین (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-03-21)
  سیاست گذاران جنایی تحت تاثیر آموزه های علمی ـ جرم شناختی و حقوق بشر نزدیک به یک سده است که با رویکردی افتراقی به بزهکاری اطفال پاسخ می دهند. این گرایش از سال 1304، از گذر قانون مجازات عمومی در گستره سیاست جنایی ایران راه ...

 • پیشگیری از تروریسم در ایران 

  اسماعیلی, مهدی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-03-21)
  روریسم یا همان «شوک قرن» با اشکال نوین خویش جهان را به خود مشغول ساخته است. هنوز تعریفی جامع از تروریسم یا سازوکار مؤثر برای مقابله با این پدیده شوم ارائه نشده است و هر روز شاهد چندین حادثه تروریستی در سطح جهان هستیم. عوامل ...

 • پیشگیری وضعی از سرقت اموال دولتی؛ (مطالعه موردی سرقت کابل های برق شهرستان خرم آباد1386- 1385) 

  الماسی, مجیـد (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2010-03-21)
  سرقت شبکه های توزیع برق فشار ضعیف مسی، یکی از مصادیق سرقت اموال دولتی است که علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به شرکت های توزیع برق، به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی الکتریکی، امنیت و آسایش عمومی را ...