مرور دوره 1387, شماره 8 بر اساس عنوان

 • ارزیابی تاثیر پیشگیری وضعتی از جرم در مدارس 

  اونیل و جین ماری مک گلین, لایل؛ عاید, رسول؛ سالار عمارتی, سیدمحمد (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2008-09-22)
  مدارس از محیط هایی است که به طور فزاینده ای به این راهکار ها تکیه کرده هر چند زیاد مورد ارزیابی قرار نگرفته است .بیشتر تحقیقات مرتبط با جرایم مدرسه ای به عوامل نهایی خطر همچون تمایل و گرایش فردی معطوف شده و به عوامل مستقیم ...

 • تحویلات مدیریت پیشگیری از جرم 

  منصور آبادی, عباس؛ ابراهیمی, شهرام (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2008-09-22)
  فقدان قانون مشخص در خصوص مدیریت پیشگیری از جرم، پراکندگی و تعدد نهادهای متولی پیشگیری از جرم در ایران، ناهماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز نبود یک سیاست علمی، هماهنگ و سنجیده دراین زمینه در سه حوزه پژوهش ، تدوین و اجرا، ...

 • جنبه های حقوقی اقدامات کیفری بین المللی مجریان قانون در قبال جرایم سایبری 

  جلالی فراهانی, امیرحسین (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2008-09-22)
  فقدان قانون مشخص در خصوص مدیریت پیشگیری از جرم، پراکندگی و تعدد نهادهای متولی پیشگیری از جرم در ایران، ناهماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز نبود یک سیاست علمی، هماهنگ و سنجیده دراین زمینه در سه حوزه پژوهش ، تدوین و اجرا، ...

 • نقش پلیس گذرنامه در پیشگیری از جرم 

  رودگر کوهپر, عطاءاله (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2008-09-22)
  دور گذرنامه به عهده اداره کل گذرنامه و در خارج از کشور مامورین سیاسی یا کنسولی است. چنان چه به هنگام بررسی مدارک متقاضی گذرنامه احراز هویت دقیق و از مراجع صدور اسناد تسلیمی استعلام به عمل آید از ارتکاب بسیاری از جرایم مرتبط ...

 • پلیس در ایران باستان 

  رئیسی, محمدصادق (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2008-09-22)
  گرش به تفکر پیشگیرانه در رابطه با جرم در ایران باستان ما را با سویه های متفاوت تری نسبت به همین نگرش در دوره های پیشرفته تر مواجه می سازد. بدین معنا که برای بررسی عملکرد پیشگیرانه جرم، بالکل باید هر گونه تفکر مدرن نسبت به ...

 • پیشگیری از جرایم علیه حقوق مصرف کننده 

  محمدی, شهرام (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2008-09-22)
  فضای سایبر، دنیایی جدید با ویژگی‎های عمدتاً منحصربه فرد است که دستاورد توسعه و ارتقای فناوری‎های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) به شمار می‎آید. از میان این ویژگی‎ها، فرامرزی بودن و عدم وابستگی به محدودیت‎های مکانی اهمیت خاصی ...