نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorداودی مقدم, فریدهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:59:25Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:59:25Z
dc.date.available1399-07-09T10:59:25Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:59:25Z
dc.date.issued2011-12-22en_US
dc.date.issued1390-10-01fa_IR
dc.date.submitted2011-10-23en_US
dc.date.submitted1390-08-01fa_IR
dc.identifier.citationداودی مقدم, فریده. (1390). بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی (با تکیه بر غزلیات طالب آملی). مطالعات زبان و ادبیات غنایی, 1(1), 83-98.fa_IR
dc.identifier.issn2717-0896
dc.identifier.urihttp://lyriclit.iaun.ac.ir/article_550466.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/392782
dc.description.abstractبا تأمل در شعر سبک هندی، بویژه غزلسرایان این سبک در می‌یابیم که غم و ناامیدی و رنج از پر بسامدترین واژگان در غزلیات شعرای سبک هندی می‌باشد که علت آن را در عوامل گوناگونی چون جریانات اجتماعی و مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی عصر صفویه، و به دنبال آن فردگرایی شدید شعرای این دوره و مهاجرت و اندوه و غم ناشی از فراق و دوری از وطن،بازتاب اندوه، ستم و بیداد بر مردم روزگار خود و تأثیر اندیشةی غم و رنج‌های سه‌گانه در مکاتب فلسفی هند و ... می‌توان جستجو کرد. با تحلیل غزلیات شعرای این مکتب و بخصوص غزلیات طالب آملی -که این تحقیق با تأکید بر آن می‌باشد- می‌توان به شاخص‌های زیر در موضوع غم و رنج دست یافت: تفکر جبرگرایانه، ایجاد تصاویر پارادوکسی با موضوعات غم وشادی و یأس و امید، اصالت دادن به موضوع غم در هستی، همت بلند و غم جویی، استفاده از عناصر طبیعت برای توصیف غم و اندوه چون شاعران رمانتیسم و استفاده از کلمات عامیانه و بازاری در القای ملموس‌تر و بهتر غم و اندوه و ... اشاره کرد. هم چنین با تحلیل اشعار سبک هندی از این منظر می‌توان به برخی ازباورها و نکات دقیق و مبهم زندگی و عصر شاعر پی بردfa_IR
dc.format.extent244
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادfa_IR
dc.relation.ispartofمطالعات زبان و ادبیات غناییfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of DORRE-DARIen_US
dc.subjectرنجfa_IR
dc.subjectاندوهfa_IR
dc.subjectغزلfa_IR
dc.subjectسبک هندیfa_IR
dc.subjectطالب آملیfa_IR
dc.titleبازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی (با تکیه بر غزلیات طالب آملی)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume1
dc.citation.issue1
dc.citation.spage83
dc.citation.epage98


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد