مرور دوره 1, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی (با تکیه بر غزلیات طالب آملی) 

  داودی مقدم, فریده (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2011-12-22)
  با تأمل در شعر سبک هندی، بویژه غزلسرایان این سبک در می‌یابیم که غم و ناامیدی و رنج از پر بسامدترین واژگان در غزلیات شعرای سبک هندی می‌باشد که علت آن را در عوامل گوناگونی چون جریانات اجتماعی و مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ...

 • رویکردهای شعر معاصر عرب 

  حیدری, رسول (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2011-12-22)
  چکیده       امروزه، شعر معاصر عرب چهرة جدیدی از خود به جهانیان عرضه کرده است. از نظر ساختاری علاوه بر قالب شکنی- که یکی دو دهة بعد از شعر فارسی رخ داد- نحوة کاربرد تعابیر و واژگان، وسعت خیال، مهارت شعرای عرب در تصویر ...

 • تأملّی در دیوان جلال طبیب شیرازی 

  بهرامیان, مسیح (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2011-12-22)
  چکیده از آنجا که در شعر حافظ اثر سروده‌های دیگر شاعران قابل ملاحظه است، بدین توضیح که خواجة بزرگوار مضامین و معانی شعر دیگر شاعران را با هنرمندی و تسلّطی بی‌نظیر آنگونه که سزاوار بوده در شعر خود به کار گرفته و به شایستگی ...

 • غزل سعدی و حافظ 

  فشارکی, محمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2011-12-22)
  چکیده حافظ و شعر او از دیدگاه‌های گوناگون، بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته است به گونه‌ای که بیم آن می‌رود هرچه بگوییم و بنویسیم، گفته و نوشته باشند. درین زمینه مطالب تکراری و دریافتهای شخصی نامستدل، بازی با عبارات، ...

 • ساختار و ویژگی‌های داستان‌های عاشقانه ـ حماسی 

  استاجی, ابراهیم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2011-12-22)
  چکیده تجلی عشق در حماسه‌ها داستان‌های عاشقانة‌ حماسی است که چنان که از نامشان پیداست، از دیدگاه انواع ادبی آمیزه‌ای از نوع حماسی و غنایی است. در این مقاله کوشش شده است ساختار و ویژگی‌های این داستان‌ها در یکی از بزرگ‌ترین ...

 • خیام و رابرت گریوز، دو بیگانۀ آشنا 

  اولیایی نیا, هلن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2011-12-22)
  چکیده از آنجایی که اشعار خیام بسیار بحث برانگیز بوده است، مستشرقین و پژوهشگران متعددی به بررسی و گاه ترجمۀ اشعار او پرداخته‌اند. در این میان فیتز جرالد ـ درست یا غلط ـ به عنوان قهرمان اصلی این عرصه شهرت یافته است. جرالد ...