مطالعات زبان و ادبیات غنایی

ارسال های اخیر

 • نقد و بررسی سا‌قی‌نامۀ طغرای مشهدی 

  مرتضوی بیستگانی, زهرا؛ نوریان, مهدی؛ چترایی, مهرداد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-10-23)
  ساقی‌نامه از گونه‌های ادبی است که به‌ویژه در عصر صفوی مورد توجه قرار گرفت و ساقی‌نامه‌هایی مفصل، اغلب به تقلید از ساقی‌نامۀ ظهوری ترشیزی، در این روزگار سروده شد. طغرای مشهدی، شاعر پرکار و توانای سدۀ یازدهم در کنار دیوان و ...

 • مروری بر بیتی بحث‌انگیز از حافظ «به خاک پای تو سوگند و نور دیدة حافظ» 

  رستمی, فرزاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-07-23)
  یکی از بیت‌های بحث‌انگیز شعر حافظ بیت «به خاک پای تو سوگند و نور دیدۀ حافظ/ که بی رخ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم» است. دربارة این بیت از دیوان حافظ که در چاپ مصحَّح زنده‌یاد علّامه محمد قزوینی این گونه درج شده است، اختلاف ...

 • جلوه‌های رمانتیسم در داستان «اناربانو و پسرهایش» اثر گلی ترقی 

  محمدی کیش, سعید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-07-23)
  رمانتیسم در مفهوم خیال‌انگیز، افسانه‌ای و رؤیایی به کار می‌رود. این نهضت، انواع آثار ادبی، داستان‌های تاریخی، قصه‌های وحشت‌آور و خیالی، داستان‌های عشقی و همچنین شعر را وسیلۀ بیان خود قرار می‌دهد. داستان «اناربانو و پسرهایش» ...

 • پسند فرهنگی و مقبولیت عمومی در حکایتی از بوستان سعدی (تحلیلی بر پایۀ نظریۀ تزوتان تودوروف) 

  میری, لیلا؛ دادبه, اصغر؛ مدرس زاده, عبدالرضا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-07-23)
  حکایات بوستان سعدی مانند بسیاری دیگر از حکایت‌های فصلی (اپیزودیک) متون فارسی نقشی تسهیل‌گر برای فهم نظریات عرفانی، اجتماعی و هنری شاعر دارند. در بوستان سعدی و در باب اول حکایتی با عنوان تدبیر در تأخیر سیاست هست. در این ...

 • تحلیلی بر ساده‌نویسی در عاشقانه‌های عمران صلاحی 

  ملک زاده, داوود؛ فرزاد, عبدالحسین؛ ثابت زاده, منصوره (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-07-23)
  عمران صلاحی از جمله شاعرانی‌ست که زبان ساده‌ای در اشعارش دارد و می‌توان وی را در زمرة شاعران ساده‌نویس‌ به شمار آورد. بخش عمده‌ای از اشعار او عاشقانه‌های وی است که مختص به دوران خاصی نیست و در تمامی مجموعه ‌شعرهایش دیده ...

 • تحلیل و تطبیق طرح داستانی «بیژن و منیژه» فردوسی و «مم و زین» احمد خانی 

  قویطاسی, ادریس؛ محمدی, برات (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-07-23)
  داستان بیژن و منیژه از معدود داستان‌های عاشقانة فردوسی در شاهنامه است و در زمرۀ داستان‌هایی محسوب می‌شود که فردوسی آن را در ایام جوانی خود سروده است. «مم و زین» نیز یکی از عاشقانه‌های زبان کُردی است که سالیانی متمادی ورد ...

 • پوشیده‌گویی هنری در شعر مفتون امینی 

  تایوغ, علیرضا؛ هنرور, نجیبه؛ فلاحت خواه, فرهاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-07-23)
  لازمة هنر زیبایی است و با اعتقاد به اینکه شعر هم از اقسام هنر به شمار می‌رود، به زیبایی نیازمند است. عناصر و عوامل زیبایی شعر متعدد هستند و هر شاعری در هر دوره‌ای می‌کوشد تا شعرش آراسته به این عناصر باشد. موضوع اصلی این ...

 • بررسی تطبیقی رسالۀ قشیریه و تذکرۀ سیرالاولیاء بر مبنای نظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت 

  کریمی پناه, ملیحه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-04-21)
  از آنجا که متون عرفانی مبتنی بر آیات و احادیث و اقوال مشایخ است، بیش از دیگر متون می‌توان روابط ترامتنیت را در آنها جستجو کرد. هدف این جستار، بررسی و تحلیل روابط و مناسبات ترامتنی رسالۀ قشیریه و تذکرۀ سیرالاولیاء است. روش ...

 • سنگ و کوه در اساطیر و «خسرو و شیرین» نظامی 

  محلوجی زاده, معصومه؛ شایگانفر, حمید رضا؛ اوحدی, مهرانگیز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-04-21)
  کهن‌الکوی سنگ در ادب فارسی نماد نفوذناپذیری و سختی و کوه نماد پایداری و استقامت است. بن‌مایۀ چند وجهی سنگ، در فرهنگ و ادبیات هم جنبۀ مثبت دارد و هم جنبۀ منفی. هم باعث زایش است؛ هم عامل نابودی. این پژوهش با هدف بررسی کهن‌الگوی ...

 • ابوالفضل رشیدالدین میبدی و تفسیرش از عشق حقیقی و مجازی 

  پهلوان شمسی, فاطمه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-04-21)
  یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های زبان و ادب فارسی ترجمه و تفسیرهایی است که در طی قرن‌ها به همت بندگان پاک اندیشۀ خداوند نوشته‌شده است. در میان این ترجمه و تفسیرهای بلند قرآن کریم کشف‌الاسرار میبدی ارزش والا و مقامی خاص دارد. ...

 • تحلیل زیبایی‌شناختی رمان کلیدر از منظر نقد نو 

  افروغی نیا, افسانه؛ شاه بدیع زاده, محمد؛ مهربان قزل حصار, جواد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-04-21)
  بررسی ماهیت و کارکردهای زیبایی در عرصه‌های گوناگون، موضوع «زیبایی‌شناسی» است. از دیدگاه زیبایی‌شناسی می‌توان گفت کارکرد اصلی زیبایی، ایجاد هماهنگی عاطفی میان انسان، طبیعت و جامعه است. از نظرگاه نقد نوی ادبی فقط آثاری، ادبی ...

 • شراب غرور و بادۀ حضور در دیوان حافظ 

  اسحاقی, محمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-04-21)
  بسامد بالای واژۀ باده و متفرعات آن در دیوان حافظ (بیش از 1300 بار)، علاوه بر اینکه گواه اهمیت در اندیشه و شعر اوست، دارای تعبیرهای گوناگونی است و به انواع مختلفی نیز تقسیم‌بندی می‌شود که علاوه بر شراب‌های انگوری و عرفانی، ...

 • گونه‌های مختلف ترانه‌های عامیانه و شادمانه سرایی در شعر شاعران جنوب 

  حسینی, سیدنیام الدین؛ سیدصادقی, سیدمحمود؛ اردلانی, شمس الحاجیه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-04-21)
  بشر از گذشته‌های دور، چه در لحظه‌های تنهایی و چه در مراسمی مانند جشن‌های مذهبی، شکار و جنگ‌ها، همیشه ترانه‌هایی را زمزمه می‌کرده است. این ترانه‌های عامیانه از آغاز تاکنون با نام‌های متفاوتی معرفی‌شده‌اند. ترانه‌های عامیانه، ...

 • گل‌کشتی، شهرآشوبی گمنام از عصر صفوی 

  خطیب نیا, مهین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-01-21)
  بسیارند شاعرانی که در تذکره‌ها از آن‌ها نامی به میان نیامده و به مرور زمان نسخه‌های خطی دیوان آنان در گوشه و کنار جهان شناخته شده و مورد بررسی و مداقّة محققان قرار گرفته است. بدیهی است که نسخه‌های خطی به دست آمده و بویژه ...

 • شکوائیه در مجموعة شعر «ماه در مرداب» پرویز ناتل خانلری 

  عزیزی جیرآبادی, بتول؛ اصغری گوار, نرگس؛ رمضانی, علی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-01-21)
  بررسی عناصر ادب غنایی و چگونگی کاربرد آن در اشعار شعرای معاصر می‌تواند ما را به شناخت مفاهیم تازه‌ای از اندیشه و شعر آن‌ها سوق دهد. یکی از این مؤلفه­ها «شکوائیه» است. بیان درد و رنج، بخش گسترده‌ای از مضامین شعر و ادب زبان ...

 • جلوه‌های ادب غنایی در تک‌بیت‌های سبک هندی (بر اساس اشعار صائب تبریزی، بیدل دهلوی، کلیم کاشانی و فیضی دکنی) 

  نصیری, نفیسه؛ فولادی, علیرضا؛ رشیدی, مرتضی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-01-21)
  مضمون‌آفرینی‌های بدیع و تخیل گستردة شاعران سبک هندی، خالق زمینه‌های موضوعی فراوانی در آثار آن‌هاست. ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی در دورة سبک هندی سبب بروز احساسات، عواطف شخصی و هیجانات درونی شاعران با خیالات ...

 • تأثیرپذیری حافظ از نظامی با تکیه بر ساقی‌نامه و مغنی‌نامه 

  داوری, پریسا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-01-21)
  ساقی‌نامه از انواع ادبی‌ای است که شعرای فارسی‌گوی بسیاری در گفتنِ این نوع طبع‌آزمایی کرده‌اند. نظامی و حافظ معروفترین گویندگان ساقی‌نامه‌ هستند و ساقی‌نامه‌‌گویان دیگر، همه در سرودن این نوع شعر از آن دو الگو گرفته‌اند، ...

 • تحلیل سبک زنانه در نمایشنامۀ عروس نوشتۀ فریده فرجام 

  حیدری, فرزانه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-01-21)
  در دورۀ معاصر، با رشد روزافزون نویسندگان زن، ضرورت بررسی سبک زنانه و زنانه‌نویسی مورد توجّه پژوهشگران قرار گرفته است. در میان نظریه‌پردازان این حوزه، نام‌های رابین لیکاف و سارا میلز به دلیل ارائۀ الگوهای کاربردی متمایز ...

 • عاطفة «شادی» در طرحواره‌های تصویری سه داستان (فارسی، انگلیسی و عربی) 

  محمودی برمسی, نسرین؛ ایرجی, مریم؛ شیروان, ژینوس (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2023-01-21)
  مقالة پیشِ رو کوشیده است با جستجو در استعاره‌‌های مفهومی سه داستان از سه زبان که به شیوۀ جریان سیال ذهن نگاشته شده‌اند، نشان دهد که چگونه کارکردهای ذهنی، در میان سه زبان مشابهت‌های نسبی را در طرحواره‌های تصویری رقم می‌‌زند ...

 • نوآوری‌های ادبی و بلاغی در منظومۀ عاشقانۀ «دول‌رانی و خضرخان» امیرخسرو دهلوی 

  کارگر, مریم؛ منگلی, ماندانا؛ ذبیح نیا عمران, آسیه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, 2022-10-23)
  امیر خسرو دهلوی از عارفان و شاعران مشهور پارسی‌گوی هندوستان، در نیمۀ دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. او مرید نظام اولیا (متوفی ۷۲۵ ه.ق) بود و تربیتی که از او یافت، در حوزۀ تصوف به او مقام و مرتبه‌ ویژه‌ای بخشید. ...

View more