مرور دوره 10, شماره 34 بر اساس عنوان

 • اجرای حقوق بشر دوستانة بین المللی در جنگهای آینده 

  دوسوالد, لوئیس (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2002-02-20)
  قرن 21، می‌تواند به اسانی شاهد فقدان فاجعه‌آمیز اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه باشد؛ تا حدی ناشی از این تلقی که اغلب منازعات از نوع منازعات بین‌الدولی کلاسیک نیستند، لذا اجرای حقوق مزبور بی‌وجه می‌نماید. ابزارها و شیوه‌های ...

 • تأثیر محیط‌ امنیتی‌ منطقه‌ای‌ بر سیاست‌ دفاعی‌ دولتها 

  کرمی‌, جهانگیر (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2002-02-20)
  در این‌ مقاله‌ با مطالعه‌ نظریه‌های‌ ارائه‌ شده‌ پیرامون‌ محیط‌ امنیتی‌ منطقه‌ای‌، و نیز بررسی‌ اشکال‌ و سیر تحولی‌ سیاست‌ دفاعی‌ دولتها، تأثیر متغیر نخست‌ بر متغیر بعدی‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد. هدف‌ آن‌ است‌ که‌ نشان‌ ...

 • تأثیرات‌ ژئوپلیتیک‌ لوله‌های‌ انتقال‌ نفت‌ و گاز حوزة‌ خزر بر امنیت‌ ملی‌ ایران‌ 

  صدقی‌, ابوالفضل‌ (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2002-02-20)
  فروپاشی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ دستاوردهای‌ بسیار مهمی‌ را برای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ همراه‌ آورد. یکی‌ از این‌ دستاوردها نیاز کشورهای‌ حوزة‌ دریای‌ خزر به‌ سرزمینی‌ امن‌، کوتاه‌ و ارزان‌ برای‌ عبور لوله‌های‌ انتقال‌ ...

 • تحلیل‌ سطح‌ توانمندی‌های‌ نظامی‌ ایران‌ و عراق در طول‌ جنگ‌ تحمیلی‌ 

  ولی‌پور زرومی‌, سیدحسین‌ (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2002-02-20)
  با نگرشی‌ کلی‌ به‌ جنگ‌ تحمیلی‌ عراِ برضد ایران‌ می‌توان‌ به‌ دو نتیجه‌ تناقض‌نما دست‌ یافت‌. از یک‌ سو قدرت‌ معنوی‌ موجود در نزد نیروهای‌ ایرانی‌، عامل‌ اصلی‌ ناکام‌ ماندن‌ دشمن‌ در راه‌ رسیدن‌ به‌ اهدافش‌ بود. در واقع‌ ...

 • داستان‌ بی‌پایان‌ : دمکراسی‌ و صلح 

  فندیوس‌ اِلمان‌, میریام‌ (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2002-02-20)
  در این‌ مقاله‌ با بررسی‌ و تقدسه‌ کتاب‌  آشنا می‌شویم‌ که‌ به‌ موضوع‌ ارتباط‌ صلح‌ و دمکراسی‌ پرداخته‌ است‌ و این‌ فرضیه‌ مورد کنکاش‌ قرار گرفته‌ که‌ کشورهای‌ دمکراتیک‌ و لیبرال‌ هرگز با یکدیگر نمی‌جنگند. مترجم‌ در مقدمه‌ ...

 • عدم‌ تقارن‌ و جنگهای‌ نامتقارن‌ 

  مِتز, استیون‌ (دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام, 2002-02-20)
  تحول‌ در عرصه‌ جنگ‌ آنچنان‌ سریع‌ و گسترده‌ است‌ که‌ پرداختن‌ به‌ انواع‌ گوناگون‌ جنگ‌ را با دشواری‌ روبه‌رو ساخته‌است‌. جنگ‌ نامتقارن‌ که‌ یکی‌ از شیوه‌های‌ جنگ‌ در دهه‌های‌ آتی‌ خواهد بود، کشور آمریکا را با چالشی‌ جدی‌ ...