نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorطاهری بازخانه, صالحfa_IR
dc.contributor.authorاحسانی, محمد علیfa_IR
dc.contributor.authorگیلک حکیم آبادی, محمد تقیfa_IR
dc.contributor.authorفرزین وش, اسد اللهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:45:34Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:45:34Z
dc.date.available1399-07-09T10:45:34Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:45:34Z
dc.date.issued2019-08-23en_US
dc.date.issued1398-06-01fa_IR
dc.date.submitted2019-07-10en_US
dc.date.submitted1398-04-19fa_IR
dc.identifier.citationطاهری بازخانه, صالح, احسانی, محمد علی, گیلک حکیم آبادی, محمد تقی, فرزین وش, اسد الله. (1398). طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی, 7(1), 151-179. doi: 10.22051/edp.2020.27184.1216fa_IR
dc.identifier.issn2383-2118
dc.identifier.issn2538-158X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/edp.2020.27184.1216
dc.identifier.urihttps://edp.alzahra.ac.ir/article_4574.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/388140
dc.description.abstract<em>یکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد، سرایت بحران مالی به بخش­های مختلف و پیامدهای رکودی متعاقب آن است. از این­رو، رصد وضعیت بخش مالی و پیش­بینی بحران­های آن، به موضوعی جذاب در میان اقتصاددانان، سیاست­گذاران و سرمایه­گذاران تبدیل شده است. برای این منظور، از شاخص­های وضعیت مالی استفاده می­شود. در این راستا، پژوهش حاضر به کمک رهیافت تحلیل مؤلفه­های اساسی و ترکیب 8 متغیر مالی، شاخصی جدید برای وضعیت مالی تدوین کرده است. در ادامه، با استفاده از شاخص مذکور و به کارگیری رهیافت چرخشی مارکوف، بخش مالی در دوره­ 1395:4-1369:1 به سه وضعیت بحران، ثبات و رونق تقسیم شد. سپس، احتمال مواجه شدن بخش مالی با هر یک از وضعیت­های مذکور، مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت بحرانی در بخش مالی، پایداری نسبتاً اندکی دارد؛ به طوری که به احتمال 93/0 در دوره­ بعد به وضعیت ثبات می­رسد. با توجه به محاسبات، چرخش از وضعیت بحرانی و پرنوسان به رونق ممکن نیست. رونق در بخش مالی نیز پایداری کمی دارد؛ در صورتی که بخش مالی در دوره­ </em><em>t</em><em> در وضعیت رونق قرار داشته باشد، به احتمال 27/0 در دوره­ آتی، در همان وضعیت باقی خواهد ماند. به احتمال 59/0 بخش مالی یک دوره پس از رونق، وضعیت ثبات را تجربه خواهد کرد و به احتمال 14/0 در وضعیت بحرانی و پرنوسان قرار خواهد گرفت.</em>fa_IR
dc.format.extent5824
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهراfa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofسیاست گذاری پیشرفت اقتصادیfa_IR
dc.relation.ispartofEconomic Development Policyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/edp.2020.27184.1216
dc.subjectشاخص وضعیت مالیfa_IR
dc.subjectبحران مالیfa_IR
dc.subjectچرخشی مارکوفfa_IR
dc.subjectسامانه هشدار زودهنگامfa_IR
dc.titleطراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدیدfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدکتری علوم اقتصادی - اقتصاد پولیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده علوم اقتصادی و اداری، پردیس دانشگاه مازندران، بابلسرfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار دانشگاه مازندرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار دانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue1
dc.citation.spage151
dc.citation.epage179


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد